Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr IV/2019 obrad IV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 31 stycznia 2019 roku

Protokół nr IV

Obrady IV sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:20, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 21 radnych).

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Koziol
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. Otwarcie sesji.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Halina Grzeszczuk
- Andrzej Byczkowski

2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 42/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Łukasz Lesner
- Łukasz Lesner

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 42/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr IV/42/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

5. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XLVI/476/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Reda, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa /DRUK NR 43/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Łukasz Lesner
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XLVI/476/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Reda, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa /DRUK NR 43/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr IV/43/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

6. Projekt uchwały o uchyleniu uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Reda, do gminnego zasobu nieruchomości /DRUK NR 44/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Łukasz Lesner
- Łukasz Lesner
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o uchyleniu uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Reda, do gminnego zasobu nieruchomości /DRUK NR 44/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr IV/44/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
PRZECIW (1)
Mariusz Kreft

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nazwy nowoprojektowanego przystanku kolejowego /DRUK NR 45/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Sebastian Koziol
- Kazimierz Okrój
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Małgorzata Lewińska
- Krzysztof Krzemiński
- Zbigniew Kisiel
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nazwy nowoprojektowanego przystanku kolejowego /DRUK NR 45/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr IV/45/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krystian Melzer

8. Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie /DRUK NR 46/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Oświaty oraz jednogłośnie pozytywną opinię Komisji  Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Sebastian Koziol
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój
- Teresa Tkaczyk
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie /DRUK NR 46/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr IV/46/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku /DRUK NR 47/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Oświaty oraz jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Katarzyna Fedde
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku /DRUK NR 47/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr IV/47/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie na 2019 rok /DRUK NR 48/. Przedstawiła Teresa Tkaczyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Teresa Tkaczyk
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie na 2019 rok /DRUK NR 48/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr IV/48/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie na 2019 rok /DRUK NR 49/. Przedstawił Dariusz Czylkowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Czylkowski
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie na 2019 rok /DRUK NR 49/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr IV/49/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

12. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 50A/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 50A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr IV/50/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

13. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 51A/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 51A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr IV/51/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

14. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Sebastian Koziol
- Halina Grzeszczuk
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Łukasz Kamiński
- Karol Kreft
- Halina Grzeszczuk
- Krzysztof Krzemiński
- Katarzyna Osiecka-Brzeska (Ad Vocem)
- Monika Śledź
- Halina Grzeszczuk
- Krzysztof Krzemiński
- Monika Śledź (Ad Vocem)
- Halina Grzeszczuk
- Mariusz Kreft
- Krzysztof Krzemiński
- Emilia Sawicka-Lieder (Ad Vocem)
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Mateusz Richert (Ad Vocem)
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Karolina Bochan
- Łukasz Kamiński (Ad Vocem)
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Krzysztof Krzemiński
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Krystian Melzer (Ad Vocem)
- Łukasz Kamiński

Szczegółowy zapis dyskusji w punkcie 14 porządku obrad, jak i podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=ea-nJpRIHjE

15. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 16:58 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady IV sesji Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 08-04-2019 08:48:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Ferra 31-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 10-02-2020 15:28:57