Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr V/2019 obrad V sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 7 marca 2019 roku

Protokół nr V

Obrady V sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 7 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 15:06, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 20 radnych).

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Koziol
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. Otwarcie sesji.

W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Jadwiga Dobrzyńska
- Kazimierz Okrój

2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Kazimierz Okrój

3. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Leszek Hebel

4. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok /DRUK NR 52/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Hanna Janiak
- Hanna Janiak
- Sebastian Koziol
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok /DRUK NR 52/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr V/52/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Leszek Hebel
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy w zamian za odszkodowanie /DRUK NR 53/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Łukasz Lesner
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy w zamian za odszkodowanie /DRUK NR 53/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr V/53/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Leszek Hebel

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 54/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.


W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Łukasz Lesner
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 54/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr V/54/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Leszek Hebel

7. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 55/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Łukasz Kamiński
- Karolina Bochan

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin Miasto Reda /DRUK NR 55/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr V/55/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Leszek Hebel

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Reda publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych /DRUK NR 56/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Łukasz Kamiński
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Reda publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych /DRUK NR 56/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr V/56/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Leszek Hebel

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 57/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Łukasz Lesner
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 57/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr V/57/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Katarzyna Osiecka-Brzeska
NIEOBECNI (1)
Leszek Hebel

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 58/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Łukasz Lesner
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 58/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr V/58/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Leszek Hebel

11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia /DRUK NR 59/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywna opinię Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz jednogłośnie pozytywna opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner
- Sebastian Koziol

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia /DRUK NR 59/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr V/59/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak
NIEOBECNI (1)
Leszek Hebel

12. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 60/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Jadwiga Dobrzyńska
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 60/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr V/60/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Monika Śledź
NIEOBECNI (1)
Leszek Hebel

13. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 61/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 61/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr V/61/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Monika Śledź
NIEOBECNI (1)
Leszek Hebel

14. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Redzie w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej /DRUK NR 62/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Hanna Janiak
- Sebastian Koziol
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwal Rady Miejskiej w Redzie w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej /DRUK NR 62/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr V/62/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Leszek Hebel

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy / DRUK NR 63/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy / DRUK NR 63/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr V/63/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Leszek Hebel

16. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Mateusz Richert
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Zbigniew Kisiel
- Mariusz Kreft
- Teresa Tkaczyk
- Andrzej Byczkowski
- Halina Grzeszczuk
- Krzysztof Krzemiński
- Mariusz Kreft (Ad Vocem)
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Łukasz Kamiński
- Mariusz Kreft (Ad Vocem)
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Łukasz Kamiński (Ad Vocem)
- Karol Kreft
- Kazimierz Okrój

Szczegółowy zapis dyskusji w punkcie 16 porządku obrad, jak i podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=1L8ZPGVg2c4

17. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 16:29 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady V sesji Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 08-04-2019 08:51:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Ferra 07-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 10-02-2020 15:28:48