Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr VI/2019 obrad VI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 28 marca 2019 roku

Protokół nr VI

Obrady VI sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 15:17, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 21 radnych).

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Koziol
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. Otwarcie sesji.

W dyskusji wzięli udział:
- Andrzej Byczkowski
- Kazimierz Okrój

2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

4. Przedstawienie sprawozdania za 2018 rok z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w tym z realizacji: a) gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, b) gminnego Programu Wspierania Rodziny, c) gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, d) gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przedstawiła p. Dyrektor Małgorzata Klebba wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dyskusji wzięli udział:
- Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Kazimierz Okrój


5. Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na rok 2019”/DRUK NR 64/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Hanna Janiak
- Kazimierz Okrój
- Sebastian Koziol
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na rok 2019”/DRUK NR 64/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VI/64/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Łukasz Lesner


6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości /DRUK NR 65/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji  Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości /DRUK NR 65/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VI/65/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 66/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji  Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 66/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VI/66/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 67/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji  Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 67/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VI/67/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami gminnych lokali użytkowych, na okres do 3 lat /DRUK NR 68/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji  Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami gminnych lokali użytkowych, na okres do 3 lat /DRUK NR 68/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VI/68/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
BRAK GŁOSU (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak

10. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda /DRUK NR 69/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda /DRUK NR 69/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VI/69/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu:  ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji celowej dla Szpitali Pomorskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /DRUK NR 70/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Kazimierz Okrój
- Violetta Mackiewicz-Sasiak (Ad Vocem)
- Mateusz Richert

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji celowej dla Szpitali Pomorskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /DRUK NR 70/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VI/70/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda od dnia 1 września 2019 roku /DRUK NR 71/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji  Oświaty Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Łukasz Kamiński
- Karolina Bochan

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda od dnia 1 września 2019 roku /DRUK NR 71/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VI/71/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu:  ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

13. Projekt uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 72/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji  Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Łukasz Kamiński
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 72/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VI/72/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

14. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 73/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Mateusz Richert
- Jadwiga Dobrzyńska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 73/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VI/73/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Łukasz Lesner, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź

15. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 74/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 74/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VI/74/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź

16. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Dariusz Czylkowski
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój
- Mateusz Richert
- Halina Grzeszczuk
- Karol Kreft
- Sebastian Koziol
- Halina Grzeszczuk
- Krzysztof Krzemiński
- Sebastian Koziol (Ad Vocem)
- Krystian Melzer
- Krzysztof Krzemiński
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Łukasz Kamiński (Ad Vocem)
- Monika Śledź
- Kazimierz Okrój
- Zbigniew Kisiel
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Jadwiga Dobrzyńska
- Mateusz Richert (Ad Vocem)
- Mariusz Kreft
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Emilia Sawicka-Lieder (Ad Vocem)
- Mateusz Richert (Ad Vocem)
- Violetta Mackiewicz-Sasiak (Ad Vocem)
- Łukasz Kamiński (Ad Vocem)
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Zbigniew Kisiel
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Łukasz Kamiński
- Halina Grzeszczuk
- Jadwiga Dobrzyńska
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Zbigniew Kisiel (Ad Vocem)
- Jadwiga Dobrzyńska
- Łukasz Kamiński

Szczegółowy zapis dyskusji w punkcie 16 porządku obrad, jak i podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=53BZXwsN9dY

17. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 17:15 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady VI sesji Rady Miejskiej w Redzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 08-04-2019 08:53:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Ferra 28-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 10-02-2020 15:28:36