Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr VII/2019 obrad VII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 25 kwietnia 2019 roku

Protokół nr VII

Obrady VII sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:27, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 21 radnych).

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Koziol
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. Otwarcie sesji.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój

2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
 

4. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się w Redzie, przy ul. Wejherowskiej 58 na rzecz Finkorp Sp. z o. o. /DRUK NR 75A/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie negatywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Karol Kreft
- Halina Grzeszczuk
- Karol Kreft
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się w Redzie, przy ul. Wejherowskiej 58 na rzecz Finkorp Sp. z o. o. /DRUK NR 75A/

Wyniki głosowania
Uchwała nr VII/75/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
PRZECIW (1)
Karolina Bochan

Ze względu na pomyłkę radnej Karoliny Bochan Przewodniczący Rady Miasta poprosił o anulowanie głosowania i przeprowadzenie głosowania powtórnie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się w Redzie, przy ul. Wejherowskiej 58 na rzecz Finkorp Sp. z o. o. /DRUK NR 75A/

Wyniki głosowania
Uchwała nr VII/75/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


5. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 76/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.


W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Radosław Farion
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 76/

Wyniki głosowania
Uchwała nr VII/76/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


6. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 77/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.


Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 77/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VII/77/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat. /DRUK NR 78/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Radosław Farion
- Kazimierz Okrój
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat. /DRUK NR 78/

Wyniki głosowania
Uchwała nr VII/78/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. /DRUK NR 79/. Przedstawił Krystian Mezler – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krystian Melzer
- Kazimierz Okrój
- Monika Śledź

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. /DRUK NR 79/

Wyniki głosowania
Uchwała nr VII/79/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
PRZECIW (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak

9. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Mateusz Richert
- Halina Grzeszczuk
- Krystian Melzer (Ad Vocem)
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Halina Grzeszczuk
- Zbigniew Kisiel
- Krzysztof Krzemiński
- Teresa Tkaczyk
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Łukasz Kamiński (Ad Vocem)
- Mariusz Kreft
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński

Szczegółowy zapis dyskusji w punkcie 9 porządku obrad, jak i podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=d3MAobATNGs

10. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 16:14 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady VII sesji Rady Miejskiej w Redzie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 08-05-2019 10:16:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 08-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 10-02-2020 15:28:22