Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz - nieruchomości przeznaczonych do zamiany oraz do przekazania w zamian za odszkodowanie, położonych w Redzie, w obrębie 1, przy ul. Norwida i ul. Prusa oraz w obrębie 2, przy ul. 12 Marca.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2018r., poz. 2204 późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości:

I. oznaczonych numerami działek: 592/28 obszaru 0,0369 ha i 680/3 obszaru 0,0081 ha, położonych w Redzie, w obrębie 1, przy ul. Norwida i ul. Prusa, przeznaczonych do zamiany na nieruchomości położone w obrębie 1, oznaczone numerami działek: 643/10 obszaru 0,0179 ha, 643/12 obszaru 0,0093 ha i 62/109 obszaru 0,0368 ha,  będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.

II. oznaczonej numerem działki 194/5, obszaru 0,0137 ha, położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ul. 12 Marca, przeznaczonej do przekazania w zamian za odszkodowanie, przysługujące byłemu właścicielowi nieruchomości przeznaczonych pod gminne drogi publiczne.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków tj:

- przysługują im roszczenia o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

  - są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 04 lipca 2019r.

Szczegółowe informacje  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (58) 678-80-34 lub (58) 678-80-14, osobiście w pokoju nr 203 i 202 Urzędu Miasta w Redzie  ul. Gdańska 33, na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. oraz drogą mailową: nieruchomosci@reda.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 23-05-2019 12:44:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 23-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 23-05-2019 12:44:28