Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie listy projektów zatwierdzonych do głosowania

BUDŻET OBYWATELSKI 2020

LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH DO GŁOSOWANIA PRZEZ KOMISJĘ DS. BO 2020

Nr projektu

Pomysłodawca

Tytuł projektu

Opis

Lokalizacja

1.

Justyna Szymańska

Bezpieczne, oświetlone i utwardzone przejście piesze przez las z dzielnicy Reda Betlejem do stacji SKM Reda Pieleszewo.

Oświetlenie i utwardzenie odcinka pieszego prowadzącego przez las, łączącego ulicę Karłowicza z ulicą 12 Marca. Przejście ma być utwardzone i oświetlone. Przeznaczone będzie dla osób, które udają się na przystanek SKM w Redzie Pieleszewie.

Działki:

  • 157 obręb 02
  • 231/15 obręb 04

2.

Michał Królak

Modernizacja redzkiego skateparku

Rewitalizacja skateparku objęłaby dotychczas istniejące urządzenia. Planuje się wymianę kątowników na głównej rampie, istniejącej rurce oraz na małej rampie bocznej.  Nowym obiektem byłaby rura do przejazdów, a także rampa w miejscu starej przeszkody (tzw. banan) umiejscowiona w południowo-zachodniej części placu. Przewidywane również jest przedłużenie rampy znajdującej się w południowo-wschodniej części skateparku.

Obecny teren skateparku oraz cześć placu między skateparkiem a Miejskim Przedszkolem nr 2.

Działka nr 43/124 obręb 01

3.

Renata Lewandowska

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie

Zadanie polegać będzie na zaprojektowaniu i zrealizowaniu przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie. Projekt obejmować będzie kompleksowe prace projektowe oraz przebudowę juniorskiego boiska do piłki nożnej o orientacyjnych wymiarach 32X18 m. Zamontowany będzie automatyczny system nawadniania płyty boiska. Wykonana zostanie nowa, trawiasta murawa boiska. Za liniami bramkowymi ustawione zostaną piłkochwyty. Na boisku ustawione będą bramki o wymiarach 5,0x2,0m oraz słupki narożnikowe. Po stronie placu zabaw zamontowanych będzie 20 siedzisk dla publiczności. Takie nieduże boisko piłkarskie umożliwiać będzie młodszym uczniom trenowanie piłki nożnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętność częstego posiadania piłki, dryblowania, kiwania w starciach 1x1 i częstego oddawania strzałów na bramkę.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie, 84-240 Reda, ul. Rekowska 36.

Działka nr 212/8 obręb 05

4.

Katarzyna Piwecka-Witt

Podwórko Betlejem – wyposażenie boiska do piłki nożnej w piłkochwyty i bramki oraz instalacja stołu do ping-ponga.

Projekt przewiduje wyznaczenie obrysu boiska do piłki nożnej, ustawienie bramek i piłkochwytów. W sąsiedztwie boiska przewiduje się ustawienie stołu do ping-ponga. Przy granicy boiska rozmieszczone będą ławki oraz zorganizowana zieleń tworząca strefy wypoczynku.

Reda-Betlejem

ulica Kwiatowa

Działka nr 128/87 obręb 02

5.

Piotr Grudziński

Psi Park w Parku Miejskim w Redzie

Projekt obejmuje wykonanie bezpiecznego i ogrodzonego terenu przeznaczonego dla aktywnego spędzania czasu dla psów. Plac wyposażony w dwie furtki ze śluzą uniemożliwiającą przypadkowe opuszczenie terenu przez psy. Wybieg będzie wyposażony w regulamin korzystania z placu, kosze na psie odchody z podajnikami biodegradowalnych woreczków i ławki. Jeśli środki przeznaczone na zadanie pozwolą i nie będzie przeszkód prawnych, proponuję także wyposażyć Psi Park we wiatę i poidła dla psów.

Park Miejski W Redzie –

fragment działki

59/11 obręb 01

6.

Maria Cyrek

Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych poprzez zamontowanie dodatkowych słupów oświetleniowych dedykowanych przejściom dla pieszych.

Projekt będzie polegał na poprawie oświetlenia przejść dla pieszych poprzez zamontowanie dodatkowych lamp z oprawami oświetleniowymi LED o asymetrycznych rozsyłach strumienia świetlnego (dedykowanych do oświetlenia przejść dla pieszych, tzn. doświetlających przejście dla pieszych oraz strefy oczekiwania), umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji po obu stronach ulicy Łąkowej.

Przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Łąkowej (szczególnie przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej)

7.

Iwona Nowicka

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie

Opis projektu: Projekt zakłada przystosowanie powierzchni asfaltowej znajdującej się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 na boisko wielofunkcyjne. Będzie to wymagało odpowiedniego obliniowania boiska, zamontowania urządzeń do: - piłki ręcznej (bramka do piłki ręcznej aluminiowa, tuleja aluminiowa, pokrycia tulei, siatki na bramki, wykonanie fundamentów); - siatkówki (słupki profesjonalne, tuleja aluminiowa, pokrycie tulei, siatka do siatkówki, wykonanie fundamentów); - koszykówki (konstrukcja do koszykówki 1 słupowej, tablica do koszykówki laminowana, obręcz do koszykówki, wzmocniona, siatka do obręczy łańcuchowa, tuleja stalowa, osłona słupa koszykówki, wykonanie fundamentów).

Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie.

Działka nr 672 obręb 01

8.

Adam Czystowski

Rozbudowa miejsca do aktywnego wypoczynku

Projekt dotyczy rozbudowy poprzez doposażenie istniejącej siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie. Mieszkańcy dzielnicy jak i uczniowie szkoły chętnie z niej korzystają, jednak jeszcze lepiej spełniałaby swoją funkcję, gdyby urządzeń było więcej. Dlatego proponuję doposażenie siłowni w 6 dodatkowych urządzeń pozwalających na wykonywanie ćwiczeń mięśni i stawów nóg oraz mięśni talii tj. urządzenia typu: -prasy nożnej, - nart, - Tai Chi, - pajacyka, - rowerka, - drabinki i podciągu dla nóg.

Teren Szkoły Podstawowej nr 6

Działka nr 480/7 obręb 01

9.

Sylwia Laskowska-Skubicha

Podwórko Harcerska – siłownia zewnętrzna + rozbudowa placu zabaw

W ramach projektu ma być zainstalowany zestaw urządzeń tzw. siłowni zewnętrznej, służących do ćwiczeń różnych grup mięśni na świeżym powietrzu. Wszystkie urządzenia są skonstruowane w taki sposób, aby ich użytkowanie było bezpieczne i nie powodowało kontuzji, wszystkie urządzenia będą posiadać stosowne atesty i opis użytkowania. Dodatkowo przewiduje się rozbudowę placu zabaw o zestaw wspinaczkowy piramida oraz zjazd linowy na działce 524/4.

Reda, ul. Harcerska. Działka nr 524/4 obręb 02

10.

Kamil Tempiński

Podniesienie wiedzy mieszkańców Redy na temat zanieczyszczenia powietrza oraz ochrona przed smogiem.

Projekt polega na podniesieniu wiedzy mieszkańców Redy na temat zanieczyszczenia powietrza oraz ochronie przed smogiem poprzez zakup oczyszczaczy. Planuje się zakup czujników mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza i podpięcie ich do ogólnodostępnej bazy danych oraz na zakup tablicy LED i zamontowanie jej przy ul. Obwodowej z aktualnymi wskazaniami czujnika. W celu stałego dostępu do bieżącej informacji, zamontowane zostaną diody sygnalizujące stopień zanieczyszczenia powietrza wzdłuż pasa pieszo-rowerowego. Planuje się również zakup oczyszczaczy powietrza i przekazanie ich do redzkich przedszkoli i bibliotek, a także elementy odblaskowe promujące ekologiczny tryb życia. Czujniki mierzące zanieczyszczenie powietrza zostaną zamontowane w różnych dzielnicach Redy oraz zostaną włączone do ogólnodostępnej bazy danych w Internecie. Oczyszczacze powietrza zostaną przekazane publicznym przedszkolom, bibliotekom oraz innym placówkom publicznym.

Miasto Reda, w szczególności mieszkańcy miasta, w tym dzieci w wieku przedszkolnym.

11.

Dawid Hebel

Budowa oświetlenia na placu zabaw, małym boisku i doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia oraz stanowisko gimnastyczne

Wykonanie budowy 10 punktów oświetleniowych, doposażenie placu zabaw w pięć nowych urządzeń dla dzieci i w stanowisko gimnastyczne dla młodzieży oraz dorosłych. Mieszkańcy naszego miasta będą mogli rozwijać swoją sprawność fizyczną pod względem motorycznym i fizjologicznym oraz propagować zdrowy tryb życia. Uczestnicy doświadczą, iż czas wolny można spędzić na świeżym powietrzu, zabawie ruchowej, co poprawi ich samoocenę i podniesie poczucie własnej wartości. Zakres prac objętych przebudową obejmuje budowę dziesięciu punktów oświetleniowych oraz wyposażenie placu zabaw w pięć nowych urządzeń oraz w stanowisko gimnastyczne.

Reda, przy ul. Korzennej na działkach o numerach 328/3, 327/1, 325/9, 318, 317, 316/1, 316/2 315/2 obręb 05

12.

Anna Hebel

Remont chodnika w ciągu ulicy Długiej na odcinku ok. 200 mb.

Wykonanie remontu chodnika dla pieszych. Zabezpieczenie bezpiecznego dojścia dzieciom, młodzieży oraz mieszkańcom do szkoły, kościoła i boiska rekreacyjnego. Poprawa wizerunku miasta. Z stan chodnika w przedmiotowym rejonie wymusza na pieszych korzystanie z jezdni, co stwarza zagrożenie dla użytkowników ruchu.Zakres prac objętych przebudową obejmuje prace przygotowawczo-rozbiórkowe; demontaż krawężników betonowych oraz ułożenie nowych; ułożenie kostki brukowej.

W ciągu ul. Długiej po prawej stronie od ulicy Długiej nr 120 do ulicy Rekowskiej.

13.

Maciej Wolinski

Ekrany akustyczne - wygłuszające hałasy z boiska

Elementy wyciszające będą zainstalowane na szerokość całego boiska (ok. 35-40m) na granicy terenu MOSiR i ciągu szeregowców przy ul. Sportowej. Typ projektu zależy od dostępnych środków -mogą to być gazony (tak jak zostało to zrealizowane przy Skate Parku przy ul. Tenisowej od strony ogródków), ekrany akustyczne (jak stosuje się oddzielając ulice z ruchem kołowym od przyległych domów). Elementy do budowy ekranów dostępne są w różnych kolorach, o różnym stopniu przejrzystości, co nie wpłynęłoby na efekt wizualny przestrzeni zielonej wokół projektu.

Granica oddzielająca orlik od szeregowców przy ul. Sportowej w Redzie.

Działki nr 59/2, 60/1

obręb 01

 

14.

Daniel Grunwald

Przebudowa zadaszenia amfiteatru w Parku Miejskim

Przebudowa zadaszenia sceny w parku pozwalająca na zwiększenie spójności oraz praktyczności tej części Parku Miejskiego. Planowane działania: - Montaż nowych wysiężników podtrzymujących konstrukcję, posadowionych przed sceną lub instalacja lekkiej konstrukcji w formie kratownicy, która byłaby spójna z otoczeniem. - Zwiększenie powierzchni zadaszenia oraz poprawa estetyki. - W przypadku wolnych środków planuje się zakup dodatkowych 9 ławek przed sceną.

Amfiteatr w Miejskim Parku Rodzinnym.

Działki nr 53/1 i 55

obręb 01

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 28-05-2019 14:56:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Gabriela Krzemińska 27-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 29-05-2019 09:56:02