Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel". 2023-08-28 15:38:58
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.410.2023.AR z dnia 11.08.2023r 2023-08-21 15:25:51
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.145.2023.PU.IB z dnia 4.07.2023r 2023-07-17 13:07:40
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku znak GD.RUZ.4210.79.2023.2.PZ 2023-07-07 13:30:54
dokument Programy finansowe WFOŚiGW w Gdańsku: Bielik - bezpieczeństwo energetyczne oraz Remiz - wsparcie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych 2023-06-07 12:07:06
dokument Konkurs Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. "Mój dom z klimatem" 2023-06-07 08:40:46
dokument BOŚ Fundacja - IX edycja projektu grantowego ZIELONA ŁAWECZKA 2023-05-18 11:19:04
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel" w związku z przedłożeniem przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2023-03-06 15:44:41
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4211.59.2022.A z dnia 2.02.2023r 2023-02-09 13:30:08
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel" w związku z przedłożeniem przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2022-10-24 15:56:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydanym postanowieniu RGOŚ.6220.26.2022 z dnia 27.07.2022r. pozytywnie opiniujące projekt decyzji w sprawie realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 2022-08-23 15:40:24
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.267.2022.PU z dnia 09.08.2022 2022-08-19 15:10:17
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji gazowej EC Gdynia o przepustowości Q=63000Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...) na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2022-07-14 16:25:52
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.105.2022.PU z dnia 1.06.2022 2022-06-09 15:27:30
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel" do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. 2022-05-04 12:52:10
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.66.2021.AN.PU z dnia 11.04.2022r. 2022-04-27 12:44:24
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinii wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji gazowej EC Gdynia o przepustowości Q=63000Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...) na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2022-04-26 15:14:41
dokument Zawiadomienie o opinii wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji gazowej EC Gdynia o przepustowości Q=63000Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...) na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2022-04-22 09:53:20
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia o uzgodnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. " Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel" w postępowaniu prowadzonym na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2022-03-22 15:48:38
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu o opinię do organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji gazowej EC Gdynia o przepustowości Q=63000Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...) na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2022-03-22 15:44:46
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanym postanowieniu o uzgodnieniu konieczności oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel" 2022-03-17 16:22:17
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.982.2021.KM z dnia 28.02.2022r. 2022-03-16 12:10:20
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.16.2022.KN z dnia 1.03.2022r. 2022-03-09 15:06:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 2022-03-09 14:37:18
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.13.2022.ŁŻT z dnia 16.02.2022r. 2022-03-02 08:28:21
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Darżlubska PLB220007, położonego w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, gminie Wejherowo, Reda oraz w powiecie puckim, gminie Puck. 2021-12-31 13:46:35
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.777.2021.PU z dnia 20.12.2021 2021-12-31 10:59:24
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.420.56.2021.JP.3 z dnia 9.11.2021r. 2021-11-19 12:05:10
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.779.2021.EC z dnia 10.11.2021 2021-11-19 12:01:27
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.583.2021.AR z dnia 29.09.2021r. 2021-10-07 12:23:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo". 2021-08-24 14:25:56
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz docelowy benzo(a)pirenu 2021-08-03 09:07:10
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działce nr 657/19 obr. Reda 02 w Redzie 2021-07-20 15:17:38
dokument Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 2021-07-12 15:01:11
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku nr GD.ZUZ.3.4210.186.2021.KM z dnia 7.04.2021r. 2021-04-13 13:40:16
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku nr GD.ZUZ.3.4210.202.2021.BS z dnia 6.04.2021r. 2021-04-12 11:23:09
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku nr GD.ZUZ.3.4210.201.2021.BS z dnia 2.04.2021r. 2021-04-12 11:22:22
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.667.2020.DK z dnia 17.02.2021r. 2021-02-26 14:08:28
dokument Informacja WFOŚiGW w Gdańsku ws. wspierania inicjatyw badawczo-wdrożeniowych (prośba o przesyłanie propozycji do dnia 22 lutego 2021 roku) 2021-02-09 14:49:46
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.552.2020.SP z dnia 28.01.2021r. 2021-02-05 10:20:08
dokument Zaproszenie na konsultacje społeczne dot. aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP)- Stop Powodzi 2021-01-18 15:15:26
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MS King Sp. z o.o. znak GD.ZUZ.3.4210.714.2020.PSz z dnia 5.11.2020r. 2020-11-18 10:51:56
dokument Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. 2020-10-23 10:07:43
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2020-10-23 08:33:08
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego ws. uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego (obszar miast) 2020-10-15 08:02:25
dokument Informacja Polski Społki Gazownictwa dotycząca akcji przewonienia gazu ziemnego "Jesień 2020." 2020-09-17 15:35:34
dokument Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - akcja przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2020" w dniach 13-15.10.2020r. 2020-09-10 11:39:52
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku dot. wydania decyzji na rzecz PEWIK Sp z o o._znak GD.ZUZ.3.4210.306.2020.BS z dnia 02.09.2020 2020-09-08 15:18:25
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PEWIK Sp. z o.o._GD.ZUZ.3.4210.508.2020.BS z dnia 17.08.2020r. 2020-08-21 08:07:57
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych na terenie istniejącego zakładu ZOMBRUK Reda, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid.243/51 obr. 02 Reda"" 2020-07-22 15:22:41
dokument Kominikat Zarządu Województwa Pomorskiego ws konsultacji społecznych dot. Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 2020-07-02 16:12:24
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.420.182.2018.AJ.21 dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk" - część 1 odcinek Gdynia Chylonia - Lębork. 2020-06-19 14:04:44
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - podanie do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.420.182.2018.AJ.21 dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk" - część 1 odcinek Gdynia Chylonia - Lębork. 2020-06-09 14:11:47
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.420.182.2018.AJ.21 dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk" - część 1 odcinek Gdynia Chylonia - Lębork. 2020-05-28 12:57:31
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 809, obręb Reda 01" 2020-04-02 15:42:40
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego znak GD.ZUZ.3.4210.8.2020.BS 2020-03-05 16:55:14
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego znak GD.ZUZ.3.421.981.2019.IR 2020-03-05 16:53:23
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego znak GD.ZUZ.3.421.774.2019.PS 2020-02-24 12:38:51
dokument BOŚ Fundacja - VI edycja projektu grantowego ZIELONA ŁAWECZKA 2020-02-19 12:58:32
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego znak GD.ZUZ.3.421.977.2019.DK 2020-02-13 15:34:07
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego znak GD.ZUZ.3.421.928.2019.DK 2020-02-06 16:06:52
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie nt ognisk grypy ptaków podtypu H5N8 2020-01-28 10:36:49
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji znak GD.ZUZ.3.421.769.2019.BS z dnia 2 stycznia 2020r. 2020-01-13 13:34:01
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego znak GD.ZUZ.3.421.1259.2018.AO 2019-12-23 13:08:49
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego znak GD.ZUZ.3.421.769.2019.BS z dnia 6 grudnia 2019r. 2019-12-12 15:58:55
dokument Komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na temat leków na cukrzycę. 2019-12-09 08:14:48
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 29 listopada 2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak GD.ZUZ.3.421.800.2019.AR 2019-12-04 15:12:20
dokument Konsultacje w sprawie projektu uchwały o wprowadzeniu na obszarze woj. pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2019-10-30 14:54:50
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 24 paźdzeirnika 2019 r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii 2019-10-25 08:47:04
dokument Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dot. ASF dla przewoźników zwierząt, dla myśliwych i lesników oraz dla właścicieli ośrodków wypoczynkowych i agroturystycznych oraz turystów 2019-09-27 12:31:38
dokument PGW Wody Polskie-Obwieszczenie w sprawie mozliwości zapoznania się z decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.421.386.2018.BS 2019-09-24 13:39:00
dokument PLW w Wejherowie - zagrożenie zanieczyszczeniem wody do odwołania 2019-09-05 16:16:11
dokument PGW Wody Polskie - Informacja o wszczęciu postępowania ws. przebudowy istniejącego rowu na działce 136/14 obr 5 w Redzie 2019-09-02 08:28:05
dokument Informacja PGW Wody Polskie z dnia 5 sierpnia 2019 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miasto Reda-Zlewnia KD9 2019-08-13 09:44:42
dokument Informacja PGW Wody Polskie z dnia 5 sierpnia 2019 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miasto Reda-Zlewnia KD8 2019-08-13 09:44:17
dokument Informacja PGW Wody Polskie z dnia 5 sierpnia 2019 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miasto Reda-Zlewnia KD7 2019-08-13 09:43:49
dokument Informacja PGW Wody Polskie z dnia 5 sierpnia 2019 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miasto Reda-Zlewnia KD6 2019-08-13 09:43:17
dokument Informacja PGW Wody Polskie z dnia 5 sierpnia 2019 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miasto Reda-Zlewnia KD5 2019-08-13 09:42:43
dokument Informacja PGW Wody Polskie z dnia 5 sierpnia 2019 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miasto Reda-Zlewnia KD4 2019-08-13 09:41:21
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku z dnia 9 lipca 2019 w sprawie linii kolejowej 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Slupsk 2019-07-16 14:02:52
dokument Komumikat Zarządu Województwa Pomorskiego ws. tzw. "uchwał antysmogowych" z dnia 23.05.2019r. 2019-05-29 16:11:01