Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. 2020-10-23 10:07:43
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2020-10-23 08:33:08
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego ws. uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego (obszar miast) 2020-10-15 08:02:25
dokument Informacja Polski Społki Gazownictwa dotycząca akcji przewonienia gazu ziemnego "Jesień 2020." 2020-09-17 15:35:34
dokument Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - akcja przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2020" w dniach 13-15.10.2020r. 2020-09-10 11:39:52
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku dot. wydania decyzji na rzecz PEWIK Sp z o o._znak GD.ZUZ.3.4210.306.2020.BS z dnia 02.09.2020 2020-09-08 15:18:25
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PEWIK Sp. z o.o._GD.ZUZ.3.4210.508.2020.BS z dnia 17.08.2020r. 2020-08-21 08:07:57
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych na terenie istniejącego zakładu ZOMBRUK Reda, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid.243/51 obr. 02 Reda"" 2020-07-22 15:22:41
dokument Kominikat Zarządu Województwa Pomorskiego ws konsultacji społecznych dot. Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 2020-07-02 16:12:24
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.420.182.2018.AJ.21 dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk" - część 1 odcinek Gdynia Chylonia - Lębork. 2020-06-19 14:04:44
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - podanie do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.420.182.2018.AJ.21 dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk" - część 1 odcinek Gdynia Chylonia - Lębork. 2020-06-09 14:11:47
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.420.182.2018.AJ.21 dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk" - część 1 odcinek Gdynia Chylonia - Lębork. 2020-05-28 12:57:31
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 809, obręb Reda 01" 2020-04-02 15:42:40
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego znak GD.ZUZ.3.4210.8.2020.BS 2020-03-05 16:55:14
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego znak GD.ZUZ.3.421.981.2019.IR 2020-03-05 16:53:23
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego znak GD.ZUZ.3.421.774.2019.PS 2020-02-24 12:38:51
dokument BOŚ Fundacja - VI edycja projektu grantowego ZIELONA ŁAWECZKA 2020-02-19 12:58:32
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego znak GD.ZUZ.3.421.977.2019.DK 2020-02-13 15:34:07
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego znak GD.ZUZ.3.421.928.2019.DK 2020-02-06 16:06:52
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie nt ognisk grypy ptaków podtypu H5N8 2020-01-28 10:36:49
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji znak GD.ZUZ.3.421.769.2019.BS z dnia 2 stycznia 2020r. 2020-01-13 13:34:01
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego znak GD.ZUZ.3.421.1259.2018.AO 2019-12-23 13:08:49
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego znak GD.ZUZ.3.421.769.2019.BS z dnia 6 grudnia 2019r. 2019-12-12 15:58:55
dokument Komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na temat leków na cukrzycę. 2019-12-09 08:14:48
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 29 listopada 2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak GD.ZUZ.3.421.800.2019.AR 2019-12-04 15:12:20
dokument Konsultacje w sprawie projektu uchwały o wprowadzeniu na obszarze woj. pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2019-10-30 14:54:50
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 24 paźdzeirnika 2019 r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii 2019-10-25 08:47:04
dokument Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dot. ASF dla przewoźników zwierząt, dla myśliwych i lesników oraz dla właścicieli ośrodków wypoczynkowych i agroturystycznych oraz turystów 2019-09-27 12:31:38
dokument PGW Wody Polskie-Obwieszczenie w sprawie mozliwości zapoznania się z decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.421.386.2018.BS 2019-09-24 13:39:00
dokument PLW w Wejherowie - zagrożenie zanieczyszczeniem wody do odwołania 2019-09-05 16:16:11
dokument PGW Wody Polskie - Informacja o wszczęciu postępowania ws. przebudowy istniejącego rowu na działce 136/14 obr 5 w Redzie 2019-09-02 08:28:05
dokument Informacja PGW Wody Polskie z dnia 5 sierpnia 2019 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miasto Reda-Zlewnia KD9 2019-08-13 09:44:42
dokument Informacja PGW Wody Polskie z dnia 5 sierpnia 2019 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miasto Reda-Zlewnia KD8 2019-08-13 09:44:17
dokument Informacja PGW Wody Polskie z dnia 5 sierpnia 2019 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miasto Reda-Zlewnia KD7 2019-08-13 09:43:49
dokument Informacja PGW Wody Polskie z dnia 5 sierpnia 2019 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miasto Reda-Zlewnia KD6 2019-08-13 09:43:17
dokument Informacja PGW Wody Polskie z dnia 5 sierpnia 2019 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miasto Reda-Zlewnia KD5 2019-08-13 09:42:43
dokument Informacja PGW Wody Polskie z dnia 5 sierpnia 2019 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miasto Reda-Zlewnia KD4 2019-08-13 09:41:21
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku z dnia 9 lipca 2019 w sprawie linii kolejowej 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Slupsk 2019-07-16 14:02:52
dokument Komumikat Zarządu Województwa Pomorskiego ws. tzw. "uchwał antysmogowych" z dnia 23.05.2019r. 2019-05-29 16:11:01