Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr VIII/2019 obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 30 maja 2019 roku

Protokół nr VIII

Obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 15:13, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 16 radnych). Obsługę prawną świadczyła mecenas Łucja Kubicka-Kowalczyk.

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Koziol
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

 

1. Otwarcie sesji.
 


2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 

3. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..
 

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (16)
Karolina Bochan , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
BRAK GŁOSU (5)
Andrzej Byczkowski , Leszek Hebel, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Emilia Sawicka-Lieder
 

 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Reda, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa /DRUK NR 80/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Czylkowski
- Halina Grzeszczuk
- Halina Grzeszczuk
- Mateusz Richert
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Reda, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa /DRUK NR 80/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VIII/80/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Karolina Bochan , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (5)
Andrzej Byczkowski , Leszek Hebel, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Emilia Sawicka-Lieder
 


5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat. /DRUK NR 81/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Mateusz Richert

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat. /DRUK NR 81/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VIII/81/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Karolina Bochan , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (5)
Andrzej Byczkowski , Leszek Hebel, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Emilia Sawicka-Lieder


6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat. /DRUK NR 82/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Czylkowski
- Krzysztof Krzemiński
- Mateusz Richert


Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat. /DRUK NR 82/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VIII/82/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Karolina Bochan , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (5)
Andrzej Byczkowski , Leszek Hebel, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Emilia Sawicka-Lieder


7. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda. /DRUK NR 83/. Przedstawił Łukasz kamiński - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Czylkowski
- Łukasz Kamiński
- Jadwiga Dobrzyńska
- Karolina Bochan
- Dariusz Czylkowski
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Dariusz Czylkowski
- Łukasz Kamiński (Ad Vocem)
- Dariusz Czylkowski
- Mariusz Kreft
- Mariusz Kreft
- Łukasz Kamiński (Ad Vocem)
- Łukasz Kamiński (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój
- Łukasz Kamiński (Ad Vocem)
- Dariusz Czylkowski
- Violetta Mackiewicz-Sasiak (Ad Vocem)
- Dariusz Czylkowski
- Dariusz Czylkowski
- Łukasz Kamiński
- Krzysztof Krzemiński
- Dariusz Czylkowski
- Mariusz Kreft
- Łukasz Kamiński (Ad Vocem)
- Dariusz Czylkowski
- Karolina Bochan
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda. /DRUK NR 83/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VIII/83/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (13)
Karolina Bochan , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Mateusz Richert, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
PRZECIW (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Mariusz Kreft, Katarzyna Osiecka-Brzeska
NIEOBECNI (5)
Andrzej Byczkowski , Leszek Hebel, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Emilia Sawicka-Lieder


8. Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na rok 2019” /DRUK NR 84/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Sebastian Koziol
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na rok 2019” /DRUK NR 84/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VIII/84/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu:ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Karolina Bochan , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (5)
Andrzej Byczkowski , Leszek Hebel, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Emilia Sawicka-Lieder


9. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 85/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Dariusz Czylkowski
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Krzysztof Krzemiński
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Krzysztof Krzemiński
- Dariusz Czylkowski
- Krzysztof Krzemiński
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 85/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VIII/85/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Karolina Bochan , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (5)
Andrzej Byczkowski , Leszek Hebel, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Emilia Sawicka-Lieder


10. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 86/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 86/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VIII/86/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Karolina Bochan , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (5)
Andrzej Byczkowski , Leszek Hebel, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Emilia Sawicka-Lieder


11. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Miasta Redy"/DRUK NR 87/. Przedstawił Łukasz Kamiński - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Miasta Redy"/DRUK NR 87/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VIII/87/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Karolina Bochan , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (5)
Andrzej Byczkowski , Leszek Hebel, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Emilia Sawicka-Lieder


12. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Miasta Redy" /DRUK NR 88/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Czylkowski
- Dariusz Czylkowski
- Krzysztof Krzemiński
- Małgorzata Lewińska
- Dariusz Czylkowski

Pani Wiceprzewodnicząca Małgorzata Lewińska zgłosiła przed głosowaniem wniosek o wyłączenie jej z głosowania zgodnie z §21 ust 4 Statutu Gminy Miasto Reda.

 

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Miasta Redy" /DRUK NR 88/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr VIII/88/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5
 

Wyniki imienne:
ZA (14)
Karolina Bochan , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Koziol, Mariusz Kreft, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
PRZECIW (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak
BRAK GŁOSU (1)
Małgorzata Lewińska
NIEOBECNI (5)
Andrzej Byczkowski , Leszek Hebel, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Emilia Sawicka-Lieder


13. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Mariusz Kreft
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Mariusz Kreft (Ad Vocem)
- Dariusz Czylkowski
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Krzysztof Krzemiński
- Dariusz Czylkowski
- Monika Śledź
- Dariusz Czylkowski
- Zbigniew Kisiel
- Halina Grzeszczuk
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Dariusz Czylkowski
- Krystian Melzer
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Dariusz Czylkowski
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Krzysztof Krzemiński
- Dariusz Czylkowski
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Kamiński
 

Szczegółowy zapis dyskusji w punkcie 13 porządku obrad, jak i podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=5MWNdGqKzXk

14. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 16:33 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Redzie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 25-06-2019 14:41:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 10-02-2020 15:28:13