Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XI sesja Rady Miejskiej w Redzie - 31 lipca 2019r. (środa) o godz. 15:00

                                                                                                          Reda, dnia 24 lipca 2019r.

OR.0002.11.2019

 

                                                                                                                

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Gminy Miasto Reda zwołuję XI sesję  Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 31 lipca 2019r. (środa) o godz. 15:00 w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat  /DRUK NR 94/.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  /DRUK NR 95/.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat  /DRUK NR 96/.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat  /DRUK NR 97/.
 8. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 98/.
 9. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem będzie ta sama, dotychczas wynajmowana nieruchomość, na okres do dnia 31.07.2022r. /DRUK NR 99/.
 10. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego /DRUK NR 100/.
 11. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników/DRUK NR 101/.
 12. Projekt uchwały  o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku                               w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok  /DRUK NR 102/.
 13. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 103/.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
  ul. Rekowskiej w Redzie /DRUK NR 104/.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Redzie dla fragmentu ul. Wejherowskiej wraz z przyległym do niego obszarem /DRUK NR 105/.
 16. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych  zwierząt, a także w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, i w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  /DRUK NR 106/.
 17. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Reda /DRUK NR 107/.
 18. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda  /DRUK NR 108/.
 19. Projekt uchwały w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  /DRUK NR 109/.
 20. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.      

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zaw. o sesji.pdf (PDF, 511.35Kb) 2019-07-24 11:36:37 365 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 24-07-2019 11:35:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 24-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 13-05-2024 08:33:02