Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XI/2019 obrad XI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 31 lipca 2019 roku

Protokół nr XI/2019

obrad XI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 31 lipca 2019 roku

 

Obrady XI sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 31 lipca 2019 r. (Środa) o godz. 15:05, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 18 radnych).

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Kozioł
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. Otwarcie sesji.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
 

2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź


4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 94/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Łukasz Lesner

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 94/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/94/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź
 


5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /DRUK NR 95/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój
- Teresa Tkaczyk
- Krzysztof Krzemiński

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /DRUK NR 95/. .

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/95/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź


6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 96/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Łukasz Lesner

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 96/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/96/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź


7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 97/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Łukasz Lesner

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 97/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/97/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź


8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 98/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Łukasz Lesner
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 98/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/98/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź


9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem będzie ta sama, dotychczas wynajmowana nieruchomość, na okres do dnia 31.07.2022r. /DRUK NR 99/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Łukasz Lesner

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem będzie ta sama, dotychczas wynajmowana nieruchomość, na okres do dnia 31.07.2022r. /DRUK NR 99/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/99/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Mariusz Kreft
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź


10. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego /DRUK NR 100/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Hanna Janiak
- Sebastian Kozioł
- Violetta Mackiewicz-Sasiak

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego /DRUK NR 100/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/100/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź


11. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników/DRUK NR 101/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Hanna Janiak
- Kazimierz Okrój
- Sebastian Kozioł

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników/DRUK NR 101/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/101/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź


12. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 102/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Jadwiga Dobrzyńska
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 102/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/102/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź


13. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 103/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu w Redzie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 103/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/103/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź


14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rekowskiej w Redzie /DRUK NR 104/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rekowskiej w Redzie /DRUK NR 104/. .

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/104/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź


15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Redzie dla fragmentu ul. Wejherowskiej wraz z przyległym do niego obszarem /DRUK NR 105/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Redzie dla fragmentu ul. Wejherowskiej wraz z przyległym do niego obszarem /DRUK NR 105/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/105/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź


16. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, i w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części /DRUK NR 106/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk
- Sebastian Kozioł

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, i w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części /DRUK NR 106/. .

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/106/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź


17. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Reda /DRUK NR 107/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Redzie.


W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk
- Sebastian Kozioł

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Reda /DRUK NR 107/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/107/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź


18. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda /DRUK NR 108/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Sebastian Kozioł
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Krzysztof Krzemiński
- Violetta Mackiewicz-Sasiak (Ad Vocem)
- Krzysztof Krzemiński

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda /DRUK NR 108/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/108/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź

19. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /DRUK NR 109/.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /DRUK NR 109/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XI/109/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Monika Śledź

20. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Mateusz Richert
- Jadwiga Dobrzyńska (Ad Vocem)
- Karolina Bochan
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Karolina Bochan (Ad Vocem)
- Łukasz Lesner
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Karol Kreft
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój (Ad Vocem)
- Katarzyna Osiecka-Brzeska (Ad Vocem)
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Karolina Bochan (Ad Vocem)
- Mariusz Kreft
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Kazimierz Okrój
- Leszek Hebel
- Krystian Melzer
- Emilia Sawicka-Lieder
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)

Szczegółowy zapis dyskusji w punkcie 20 porządku obrad, jak i podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=BcqN3IA_Jnc


21. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 17:01 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady XI sesji Rady Miejskiej w Redzie.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 06-08-2019 08:47:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 06-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 10-02-2020 15:27:40