Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obowiązek deratyzacji na terenie Miasta Redy

 

Urząd Miasta w Redzie informuje, że od dnia 1 października 2020r. sprawy dotyczące deratyzacji prowadzone są w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pok. 119.

 

Urząd Miasta w Redzie przypomina o obowiązku deratyzacji spoczywającym na właścicielach nieruchomości, które stanowią tzw. obszary obowiązkowej deratyzacji.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239), zgodnie którym: „Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki...”

Dodatkowo, w celu zapewnienia skuteczności deratyzacji, w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa się terminy i obszary obowiązkowej deratyzacji.

Zgodnie z "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda" obowiązkową deratyzację należy przeprowadzić w następujących terminach:
- dwukrotnie w roku: w okresie wiosennym (od 15 kwietnia do 15 maja) i w okresie jesiennym (od 15 września do 15 października)
- oraz niezwłocznie, w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie w/w obszarach (poza terminami wskazanymi powyżej).

Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod: budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, gospodarstwa rolne, hodowlane i ogrodnicze, budynki przeznaczone na potrzeby produkcji, lub magazynowaniu żywności, oraz nieruchomości, na których znajdują się urządzenia i sieci kanalizacji sanitarnej, a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, studzienki przyłączy kanalizacyjnych.
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi zobowiązani są do umożliwienia kontroli pracownikom Urzędu Miasta Redy oraz funkcjonariuszom Policji w zakresie realizacji przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości;
Dodatkowo, w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta określa po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii i podaje do publicznej wiadomości obszar obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie (samodzielnie lub przy pomocy specjalistycznej firmy deratyzacyjnej).

Ogólne zasady przeprowadzania deratyzacji:

  1. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać naprawy wszystkich  uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. otwory w drzwiach, podłogach oraz usunąć z terenu  nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.
  2. Należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych w handlu specjalnie do tego celu przeznaczonych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki społecznej lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
  3. Preparaty należy wyłożyć zgodnie z instrukcją zastosowania w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności: na podwórzach, w osłonach śmietnikowych, na strychach, w piwnicach i budynkach gospodarczych. Preparaty należy umieszczać w  narożnikach  pomieszczeń  i wzdłuż  ścian,  na  ścieżkach  przemieszczania  się  gryzoni i w miejscach  ich  żerowania, itp. W miejscach wyłożenia preparatów należy wywiesić informację ostrzegającą o deratyzacji, np. „Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”. Po zakończeniu deratyzacji informację należy usunąć.
  4. Podczas przeprowadzania deratyzacji należy na bieżąco usuwać padłe gryzonie i przekazać je do firm uprawnionych do unieszkodliwiania zwłok padłych zwierząt. Należy również pamiętać o uzupełnianiu wyłożonego preparatu.
  5. Preparaty do deratyzacji należy zabezpieczyć przed dostępem dla dzieci oraz zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. W trakcie wyłożenia preparatów należy zwiększyć nadzór nad dziećmi i w/w zwierzętami, aby nie przebywały w miejscach wyłożenia preparatów.
  6. Po zakończeniu deratyzacji wyłożone preparaty należy niezwłocznie usunąć. Dalsze postępowanie z pozostałym po deratyzacji preparatem określa instrukcja dołączona do opakowania.
  7. Wskazane jest, aby w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239) nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.
Potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku deratyzacji, podczas ewentualnej kontroli, jest m.in. paragon za zakup trutki lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwala z 17.06.2015_Regulamin ucpg.pdf (PDF, 31KB) 2019-09-06 11:26:10 67 razy
2 Uchwala z 31.07.2019_Zmiana Regulaminu ucpg.pdf (PDF, 15KB) 2019-09-06 11:26:10 159 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Frankowska 06-09-2019 11:26:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 06-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Frankowska 01-10-2020 08:56:42