Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr X/2019 obrad X sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 27 czerwca 2019 roku

Protokół nr X/2019

obrad X sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 27 czerwca 2019 roku

 

Obrady X sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 15:15, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 19 radnych). Obsługę prawną świadczyła mecenas Łucja Kubicka-Kowalczyk.

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Koziol
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. Otwarcie sesji.

W dyskusji wzięli udział:
- Łucja Kowalczyk
- Kazimierz Okrój
- Kazimierz Okrój
- Kazimierz Okrój
- Sebastian Koziol
- Kazimierz Okrój
- Kazimierz Okrój

2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Sebastian Koziol, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Kisiel, Karol Kreft

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz statutu samorządowej instytucji kultury Miejskiego Domu Kultury w Redzie. /DRUK NR 89A/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Hanna Janiak
- Hanna Janiak
- Sebastian Koziol

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz statutu samorządowej instytucji kultury Miejskiego Domu Kultury w Redzie. /DRUK NR 89A/

Wyniki głosowania
Uchwała nr X/89/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Sebastian Koziol, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Kisiel, Karol Kreft
5. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 90A/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Jadwiga Dobrzyńska
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 90/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr X/90/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Sebastian Koziol, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Mariusz Kreft, Monika Śledź
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Kisiel, Karol Kreft

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Reda w roku 2018.

a) Debata nad przedstawionym raportem

W debacie wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Teresa Tkaczyk
- Kazimierz Okrój
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój
- Sebastian Koziol
- Kazimierz Okrój
- Andrzej Byczkowski
- Kazimierz Okrój
- Krystian Melzer
- Kazimierz Okrój
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój
- Sebastian Koziol (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój
- Radosław Farion
- Kazimierz Okrój
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Kazimierz Okrój
- Mateusz Richert (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój
- Krystian Melzer (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój
- Karolina Bochan
- Małgorzata Lewińska
- Kazimierz Okrój
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Kazimierz Okrój
- Małgorzata Lewińska
- Kazimierz Okrój
- Mateusz Richert (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój
- Teresa Tkaczyk (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój
- Violetta Mackiewicz-Sasiak (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój
- Mateusz Richert (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój
- Małgorzata Lewińska
- Kazimierz Okrój
- Sebastian Koziol
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Kazimierz Okrój

b) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy wotum zaufania za rok 2018 /DRUK NR 91/.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy wotum zaufania za rok 2018 /DRUK NR 91/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr X/91/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (16)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Sebastian Koziol, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Kisiel, Karol Kreft

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2018 rok /DRUK NR 92/.       

            Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Tkaczyk. Członkowie Komisji Rewizyjnej rozpatrywali sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Redy oraz informację o stanie mienia komunalnego. Jednogłośnie zaproponowali ich zatwierdzenie. Za taką decyzją Komisji przemawiał fakt wykonania na zaakceptowanym poziomie budżetu miasta za poprzedni rok budżetowy oraz pozytywna o nich opinia organu nadzoru, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa wyrażona w Uchwale  Nr 094/g124/A/II/19 (Treść wystąpienia Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

Następnie głos zabrała Pani Skarbnik Jadwiga Dobrzyńska. Przedstawiła ogólne zarysy kwot przychodów i wydatków w roku 2018.

Następnie Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu Pani Katarzyna Osiecka-Brzeska przedstawiła opinię radnych o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Burmistrza Miasta za rok 2018, co stanowi załącznik  do protokołu nr 2.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Teresa Tkaczyk
- Kazimierz Okrój
- Jadwiga Dobrzyńska
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Krystian Melzer
- Kazimierz Okrój
- Kazimierz Okrój
- Kazimierz Okrój
- Jadwiga Dobrzyńska
- Kazimierz Okrój
- Krystian Melzer
- Kazimierz Okrój
- Teresa Tkaczyk
- Jadwiga Dobrzyńska (Ad Vocem)
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Katarzyna Fedde
- Halina Grzeszczuk
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2018 rok /DRUK NR 92/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr X/92/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (15)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Sebastian Koziol, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Kisiel, Karol Kreft, Emilia Sawicka-Lieder

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy absolutorium za rok 2018 /DRUK NR 93/. Przedstawiła radna Teresa Tkaczyk – Przewodnicząca komisji Rewizyjnej.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Teresa Tkaczyk

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy absolutorium za rok 2018 /DRUK NR 93/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr X/93/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (15)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Sebastian Koziol, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Kisiel, Karol Kreft, Emilia Sawicka-Lieder

9. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Andrzej Byczkowski
- Kazimierz Okrój
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój
- Małgorzata Lewińska
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój
- Monika Śledź
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

Szczegółowy zapis dyskusji w punkcie 9 porządku obrad, jak i podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=8L7WTySVmKI

10. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 18:09 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady X sesji Rady Miejskiej w Redzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 10-09-2019 10:06:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 10-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 10-02-2020 15:27:51