Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XII sesja Rady Miejskiej w Redzie - 19 września 2019r. (czwartek) o godz. 15:00

                                                                                              Reda, dnia 12 września 2019r.

OR.0002.12.2019

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Gminy Miasto Reda zwołuję XII sesję  Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 19 września 2019r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Redy na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” /DRUK NR 110/.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 111/.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Reda, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa /DRUK NR 112/.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 113/.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 114/.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat /DRUK NR 115/.
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom publicznym, zlokalizowanym na terenie Miasta Redy   /DRUK NR 116/.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 117/.
 12. Projekt uchwały w sprawie o zmianie Uchwały nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy/DRUK NR 118/.
 13. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników/DRUK NR 119/.
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Pucka a Parkiem Miejskim w Redzie /DRUK NR 120/.
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. 12 Marca w Redzie  /DRUK NR 121/.
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Harcerskiej, Długiej i alei Lipowej w Redzie  /DRUK NR 122/.
 17. Projekt uchwały  o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok  /DRUK NR 123/.
 18. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 124/.
 19. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 125/.
 20. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr V/56/ 2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Reda publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych /DRUK NR 126/.
 21. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XXIV/218/ 2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowo kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Redy /DRUK NR 127/.
 22. Projekt uchwały w sprawie skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku/DRUK NR 128/.
 23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Redy /DRUK NR 129/.
 24. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.      

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 12-09-2019 11:08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 12-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 13-05-2024 08:33:08