Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XII/2019 z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 19 września 2019 roku

Protokół nr XII/2019

z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Redzie

w dniu 19 września 2019 roku

 

Obrady XII sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 15:05, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 21 radnych). Obsługę prawną świadczyła mecenas Łucja Kubicka-Kowalczyk.

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Kozioł
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. Otwarcie sesji.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
 

2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój


3. Przyjęcie porządku obrad.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Redy na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” /DRUK NR 110/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Andrzej Byczkowski
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk
- Zbigniew Kisiel
- Kazimierz Okrój
- Zbigniew Kisiel
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Redy na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” /DRUK NR 110/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/110/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

 


5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 111/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Teresa Tkaczyk
- Dariusz Czylkowski
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 111/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/111/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Reda, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa /DRUK NR 112/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Reda, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa /DRUK NR 112/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/112/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Leszek Hebel


7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 113/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 113/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/113/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 114/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 114/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/114/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat /DRUK NR 115/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat /DRUK NR 115/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/115/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak

10 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom publicznym, zlokalizowanym na terenie Miasta Redy /DRUK NR 116/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Dariusz Czylkowski
- Sebastian Kozioł
- Dariusz Czylkowski
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Halina Grzeszczuk
- Halina Grzeszczuk
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom publicznym, zlokalizowanym na terenie Miasta Redy /DRUK NR 116/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/116/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak

11 Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 117/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Redzie.


W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Dariusz Czylkowski
- Kazimierz Okrój
- Kazimierz Okrój
- Dariusz Czylkowski
- Jadwiga Dobrzyńska
- Zbigniew Kisiel
- Dariusz Czylkowski
- Zbigniew Kisiel
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 117/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/117/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Monika Śledź


12 Projekt uchwały w sprawie o zmianie Uchwały nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy/DRUK NR 118/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Zbigniew Kisiel
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie o zmianie Uchwały nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy/DRUK NR 118/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/118/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Monika Śledź


13 Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników/DRUK NR 119/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Hanna Janiak
- Sebastian Kozioł
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników/DRUK NR 119/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/119/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


14 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Pucka a Parkiem Miejskim w Redzie /DRUK NR 120/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner
- Kazimierz Okrój
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Pucka a Parkiem Miejskim w Redzie /DRUK NR 120/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/120/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Krystian Melzer


15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. 12 Marca w Redzie /DRUK NR 121/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner
- Kazimierz Okrój
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. 12 Marca w Redzie /DRUK NR 121/..
Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/121/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Monika Śledź


16 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Harcerskiej, Długiej i alei Lipowej w Redzie /DRUK NR 122/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Harcerskiej, Długiej i alei Lipowej w Redzie /DRUK NR 122/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/122/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


17 Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 123A/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Zbigniew Kisiel
- Kazimierz Okrój
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Dariusz Czylkowski
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 123A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/123/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź


18 Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 124A/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Redzie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 124A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/124/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź


19 Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 125/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 125/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/125/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
BRAK GŁOSU (1)
Katarzyna Fedde
 


20 Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr V/56/ 2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Reda publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych /DRUK NR 126/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr V/56/ 2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Reda publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych /DRUK NR 126/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/126/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Fedde


21 Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XXIV/218/ 2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowo kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Redy /DRUK NR 127/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XXIV/218/ 2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowo kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Redy /DRUK NR 127/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/127/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Fedde


22 Projekt uchwały w sprawie skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku/DRUK NR 128/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Sebastian Kozioł
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku/DRUK NR 128/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/128/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź


23 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Redy /DRUK NR 129/. Przedstawia Krystian Melzer – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W dyskusji wzięli udział:
- Krystian Melzer
- Hanna Janiak
- Krystian Melzer
- Krystian Melzer
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Redy /DRUK NR 129/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/129/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź


24 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania /DRUK NR 130/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Hanna Janiak
- Krystian Melzer
- Katarzyna Fedde
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania /DRUK NR 130/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XII/130/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Monika Śledź

25 Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Mateusz Richert
- Halina Grzeszczuk
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Karolina Bochan (Ad Vocem)
- Karol Kreft
- Karol Kreft
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Mateusz Richert (Ad Vocem)
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Teresa Tkaczyk
- Łukasz Kamiński (Ad Vocem)
- Mariusz Kreft
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Leszek Hebel
- Monika Śledź
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Monika Śledź
- Kazimierz Okrój
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Jadwiga Dobrzyńska (Ad Vocem)

Szczegółowy zapis dyskusji w punkcie 25 porządku obrad, jak i podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=a8vzhOYVCws


26. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 17:13 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady XII sesji Rady Miejskiej w Redzie.

 


                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

                                                                                            Kazimierz Okrój

 

 

 

 

 

 

 


Przygotował(a): Beata Lubińska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 26-09-2019 14:33:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 26-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 10-02-2020 15:27:22