Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIV sesja Rady Miejskiej w Redzie - 28 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 15:00

                                                                                              Reda, dnia 21 listopada 2019r.

OR.0002.14.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Gminy Miasto Reda zwołuję XIV sesję  Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 28 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Reda w roku szkolnym 2018/2019.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Reda /DRUK NR 140/.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego /DRUK NR 141/.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Reda /DRUK NR 142/.
 8. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób z terenu Gminy Miasto Reda /DRUK NR 143/.
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima Derdowskiego  /DRUK NR 144/.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 145/.
 11. Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 146/.
 12. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XX/201/2004 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Redy /DRUK NR 147/.
 13. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok  /DRUK NR 148/.
 14. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 149/.
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Redy do roku 2030” /DRUK NR 150/.
 16. Projekt uchwały o zmianie uchwały NR IV/46/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty/DRUK NR 151/.
 17. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dni 28 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. /DRUK NR 152/.
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Redy
  /DRUK NR 153/.
 19. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok /DRUK NR 154/.
 20. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

 

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.      

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 27_11_2019_09_27_51_zawiadomienie o XIV sesji RM zmiana.pdf (PDF, 553.36Kb) 2019-11-27 09:27:51 338 razy
2 zawiadomienie o XIV sesji RM zmiana.pdf (, 524.31Kb) 2019-11-27 09:07:57 0 razy
3 zawiadomienie o XIV sesji RM.pdf (PDF, 497.88Kb) 2019-11-22 09:53:37 318 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 22-11-2019 09:53:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 22-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 13-05-2024 08:33:17