Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla zamierzenia polegającego na przebudowie podstacji trakcyjnej Reda SN 15kV wraz z budową obiektów budowlanych z nią związanych na terenie działek nr 431/4 i 432 (obręb 1) w Redzie u zbiegu ulicy Jana III Sobieskiego z ul. Gdańską.

UA.6733.1.4.b.2019.IK

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 101 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm. - dalej k.p.a.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że na wniosek wniesiony w dniu 16.10.2019r., zmieniony i uzupełniony w dniu 09.12.2019r. w formie nowego wniosku, zmieniającego obszar zamiaru inwestycyjnego, przez P. Martę Lewczuk działającą w imieniu i na rzecz PKP Energetyka SA z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

dla zamierzenia polegającego na przebudowie podstacji trakcyjnej Reda SN 15kV wraz z budową obiektów budowlanych z nią związanych na terenie działek nr 431/4 i 432 (obręb 1) w Redzie u zbiegu ulicy Jana III Sobieskiego z ul. Gdańską.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 k.p.a. Strony postępowania mogą zapoznać się w tut. Urzędzie, w pokoju nr 5, z zamierzeniami inwestycyjnymi, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy, a przed wydaniem decyzji mogą się wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie w biuletynie informacji publicznej (BIP) - w dniu 14.01.2020r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego (art.41 § 1), w razie zaniedbania obowiązku określonego wyżej, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art.41 § 2).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie.pdf (PDF, 58.28Kb) 2020-01-16 13:41:08 306 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Lubner 16-01-2020 13:41:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Dziubek-Lechowska 16-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 16-01-2020 13:41:08