Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XIII/2019 z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 24 października 2019 roku

Protokół nr XIII/2019

z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Redzie

w dniu 24 października 2019 roku

 

Obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 15:08, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 19 radnych). Obsługę prawną świadczyła mecenas Łucja Kubicka-Kowalczyk.

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Kozioł
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. Otwarcie sesji.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Czylkowski
- Karolina Bochan
- Andrzej Byczkowski
- Jadwiga Dobrzyńska
- Radosław Farion
- Łukasz Kamiński
 

2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój


3. Przyjęcie porządku obrad.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Hanna Janiak

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)

Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel


4. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020 – 2023 /DRUK NR 131/. Przewodniczący zespołu ds. opiniowania ławników przedstawił sprawozdanie z prac zespołu. Z uwagi na fakt, iż głosowanie musiało być tajne należało powołać komisje skrutacyjną.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Andrzej Byczkowski
- Sebastian Kozioł
- Andrzej Byczkowski
- Kazimierz Okrój
- Emilia Sawicka-Lieder
- Andrzej Byczkowski
- Andrzej Byczkowski
- Emilia Sawicka-Lieder
- Andrzej Byczkowski
- Hanna Janiak
- Andrzej Byczkowski

a) Zgłoszenie trzech kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Poproszono radnych o zgłoszenie kandydatów do pracy w komisji. Wyznaczeni zostali: Emilia Sawicka – Lieder, Mariusz Kreft oraz Krystian Melzer. Wiceprzewodniczący Andrzej Byczkowski skierował się do zgłoszonych radnych z zapytaniem czy wyrażają zgodę do pracy w komisji. Zgodnie ze Statutem Gminy Miasto Reda, § 66 ust. 3 poddano pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnej.

 

Głosowano w sprawie:
Zgłoszenie trzech kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)

Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel

 

b) Głosowanie nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej.

Wybrani do pracy w Komisji Skrutacyjnej zostali: Emilia Sawicka – Lieder, Mariusz Kreft oraz Krystian Melzer.


Głosowano w sprawie:
Głosowanie nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)

Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel
 

Wybrana komisja skrutacyjna opuściła salę obrad w celu ukonstytuowania się. Następnie przedstawiła w jaki sposób ukonstytuowanie komisji się odbyło, po czym poinformowała o zasadach głosowania. Komisja skrutacyjna przedstawia zasady, rozdała karty Radnym i wywoływała Radnych zgodnie z listą obecności. Po głosowania w celu przeliczenia przez komisje liczby głosów i przedstawieniu wyników głosowania wyznaczona została 25 minutowa przerwa, po której Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki.
Przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020 – 2023, projekt przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy.
 

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020 – 2023 /DRUK NR 131/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIII/131/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)

Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel

 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy najmu z dotychczasowym najemcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat /DRUK NR 132/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Mateusz Richert

Głosowano w sprawie:


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy najmu z dotychczasowym najemcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat

/DRUK NR 132/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIII/132/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)

Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel
 


6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy najmu z dotychczasowym najemcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat /DRUK NR 133/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:

- Kazimierz Okrój

- Krzysztof Krzemiński

- Mateusz Richert

- Krzysztof Krzemiński


Głosowano w sprawie:

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy najmu z dotychczasowym najemcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat

/DRUK NR 133/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIII/133/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)

Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel

 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 134/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój
 

Głosowano w sprawie:

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do

3 lat /DRUK NR 134/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIII/134/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)

Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel
 


8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Redy /DRUK NR 135/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Redzie.


W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Sebastian Kozioł
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Redy /DRUK NR 135/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIII/135/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)

Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
 

NIEOBECNI (2)


Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel

 


9. Projekt uchwały w sprawie obowiązujących na terenie miasta Redy stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej /DRUK NR 136/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.


W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:

Projekt uchwały w sprawie obowiązujących na terenie miasta Redy stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej /DRUK NR 136/.


Wyniki głosowania
Uchwała nr XIII/136/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 16, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (16)

Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk

PRZECIW (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel
 

10. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 137A/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.


W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój
- Jadwiga Dobrzyńska

Głosowano w sprawie:

Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 137A/.
 

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIII/137/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)

Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel

 

11. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 138A/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:

Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 138A/.

Wyniki głosowania

Uchwała nr XIII/138/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2


Wyniki imienne:

ZA (18)

Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Violetta Mackiewicz-Sasiak

NIEOBECNI (2)

Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel


12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gdańskiej, Jana III Sobieskiego i Leśnej w Redzie /DRUK NR 139/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.


W dyskusji wzięli udział:

- Halina Grzeszczuk

- Mateusz Richert

- Kazimierz OkrójGłosowano w sprawie:

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gdańskiej, Jana III Sobieskiego i Leśnej w Redzie /DRUK NR 139/.


Wyniki głosowania
Uchwała nr XIII/139/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)

Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel
 

13. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.


W dyskusji wzięli udział:

- Monika Śledź

- Krzysztof Krzemiński

- Karolina Bochan

- Mariusz Kreft


Szczegółowy zapis dyskusji w punkcie 13 porządku obrad, jak i podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=IeyMvlHRbp8

 

14. Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 16:38 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Redzie.

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

                                                                                            Kazimierz Okrój

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a): Beata Lubińska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 prot. 13 24.10.2019.pdf (PDF, 1.24Mb) 2020-01-22 09:17:55 180 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 22-01-2020 09:17:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 22-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 10-02-2020 15:27:13