Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dotycząca składania wniosków o zgodę na dokonanie nasadzeń prywatnych na gruncie gminnym (w pasie drogowym)

 

Urząd Miasta w Redzie informuje, że od dnia 1 października 2020r. sprawy dotyczące wydawania zgody na dokonanie nasadzeń prywatnych na gruncie gminnym (w pasie drogowym) prowadzone są w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pok. 119

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://eboi.reda.pl/karty-uslug/pokaz/85/wniosek-o-zgode-na-dokonanie-nasadzen-prywatnych-na-gruncie-gminnym-w-pasie-drogowym

 

Urząd Miasta w Redzie przypomina, że dokonywanie nasadzeń na terenie gminnym może nastąpić wyłącznie za zgodą Gminy Miasto Reda.

W ramach Programu " Zieleń przy mojej posesji" Burmistrz Miasta w Redzie wprowadził „Zasady nasadzeń prywatnych na gruncie gminnym (w pasie drogowym)”, zwane dalej „Zasadami”. Mieszkańcy Redy zainteresowani dokonaniem nasadzeń na terenie gminnym sąsiadującym z ich posesjami mają możliwość złożenia wniosku w tej sprawie (Zasady oraz formularz wniosku dostępne są poniżej).

 

Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Redy uzyska dane osobowe

Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –  (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz Miasta Redy z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańska 33, e-mail: sekretariat@reda.pl, tel.: +48 58 678 80 23

2. Inspektor ochrony danych [IOD]:  Patrycja Krauze, e-mail: iod@reda.pl, adres do korespondencji: 84-240 Reda ul. Gdańska 33

3. Cel przetwarzania: w zależności od charakteru sprawy wynikać będzie z konieczności załatwienia Pani/Pana wniosku, zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, jak również niezbędność ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, niezbędność do wykonania  zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej przez ADO.

Bezpośredni cel przetwarzania wraz z podstawą prawną  zostanie uściślony i zakomunikowany Pani/Panu po wstępnej analizie sprawy, z której załatwieniem wiąże się zebranie danych osobowych.

ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną; okresem wykonywania umowy; przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.

8. Posiada Pani/Pan uprawnienie do:

  • żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Redzie (zgodnie z art. 15 RODO)
  • żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
  • żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (zgodnie z art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)

 9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 01_10_2020_08_19_56_Reda_z_zielona_perspektywa__zasady_nasadzen_prywatnych_zasady_ogolne.docx (DOCX, 68.19Kb) 2020-10-01 08:19:55 174 razy
2 01_10_2020_08_19_56_Reda_z_zielona_perspektywa__zasady_nasadzen_prywatnych.docx (DOCX, 67.94Kb) 2020-10-01 08:19:55 137 razy
3 01_10_2020_08_19_56_Reda_z_zielona_perspektywa__zasady_nasadzen_prywatnych_wniosek.docx (DOCX, 26.35Kb) 2020-10-01 08:19:55 149 razy
4 01_10_2020_08_14_00_Reda_z_zielona_perspektywa__zasady_nasadzen_prywatnych_zasady_ogolne.docx (, 68.19Kb) 2020-10-01 08:13:59 0 razy
5 01_10_2020_08_14_00_Reda_z_zielona_perspektywa__zasady_nasadzen_prywatnych.docx (, 67.94Kb) 2020-10-01 08:13:59 0 razy
6 01_10_2020_08_14_00_Reda_z_zielona_perspektywa__zasady_nasadzen_prywatnych_wniosek.docx (, 26.35Kb) 2020-10-01 08:13:59 0 razy
7 Reda z zielona perspektywa _Zasady nasadzen prywatnych.docx (, 72.13Kb) 2020-03-02 15:10:28 33 razy
8 Reda z zielona perspektywa _Zasady nasadzen prywatnych_ZASADY OGÓLNE.docx (, 69.26Kb) 2020-03-02 15:10:28 53 razy
9 Reda z zielona perspektywa _Zasady nasadzen prywatnych_WNIOSEK.docx (, 25.66Kb) 2020-03-02 15:10:28 34 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Gularska 02-03-2020 15:10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Gularska 02-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Frankowska 06-10-2020 13:29:06