Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2020 z zakresu profilaktyki i wozwiązywania problemów alkoholowych

                                                                       Reda, dn. 09.03.2020 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTO REDA W ROKU 2020 Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

 

 

Burmistrz Miasta Redy na podstawie art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2020 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obejmujących następujące zadania:

  1. Wspierania działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz terapii rodzin z problemami alkoholowymi.
  2. Wspierania działań  na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez możliwość realizacji swoich pasji w zakresie kultury, sztuki, nauki i sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież i dzieci z terenu miasta Redy.
  3. Wspierania działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności
    przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizowanie wypoczynku letniego z  programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta
    Redy.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

- nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

- mają doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje lub realizacje projektów,

- reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie  z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

 

 

 

Deklarację uczestnictwa należy składać zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Miasto Reda na rok 2020, stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia.

 

 

Urząd Miasta w Redzie, Referat Oświaty i Spraw Społecznych

ul. Gdańska 33

 

- e-mailem:

granty@reda.pl   do dnia 12 marca 2020 roku.

 

Spośród złożonych ofert zostanie dokonany  wybór  przedstawicieli  do każdej  z przedmiotowych Komisji.

Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia 16 marca 2020 roku.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Referatem Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Redy – Lidia Welusz, tel. 58 738 60 81.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów FA.doc (DOC, 38.00Kb) 2020-03-09 14:09:18 217 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Lubner 09-03-2020 14:09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Grzymkowski 09-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 09-03-2020 14:10:18