Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr OR.31.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia z dnia 27 grudnia 2019 r. o powołaniu Zespołu ds. zarządzania ryzykiem.

Na podstawie Zarządzenia Nr OR.3.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w związku z art. 69 ust. 1 pkt  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy  zarządza, co następuje:

§ 1. l . Powołuje się Zespół ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta w Redzie zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

1) Sekretarz Miasta Redy – Przewodniczący Zespołu

2) I  Zastępca Burmistrza Miasta – Zastępca Przewodniczącego Zespołu

3) II Zastępca Burmistrza Miasta – Członek

4) Skarbnik Miasta – Członek Zespołu

5) Zastępca Skarbnika Miasta  - Członek Zespołu

6) Inspektor Ochrony Danych – Członek Zespołu

2. Na polecenie Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego w posiedzeniach Zespołu może wziąć udział w charakterze głosu doradczego audytor wewnętrzny lub pracownik ds. kontroli wewnętrznej.

3. Zobowiązuje się kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy  do współpracy w zakresie oceny istniejących i nowo zidentyfikowanych ryzyk.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy wykonywanie działań związanych z systemem kontroli zarządczej
w zakresie zarządzania ryzykiem zgodnie z obowiązującą polityką zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta w Redzie, przyjętą odrębnym  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Redy.

2. Zespół ma obowiązek monitorowania przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w drodze okresowych spotkań poświęconych przeglądom ryzyka.

§ 3. 1. Zespołem kieruje Przewodniczący Zespołu. W razie jego nieobecności  Zastępca Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Zespołu są protokołowane przez jednego z członków wyznaczonego przez Przewodniczącego.

3. Zespół wykonuje powierzone obowiązki w godzinach pracy Urzędu Miasta w Redzie. Dokumentację z prac Zespołu przechowuje osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli wewnętrznej.

§ 4. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Redy.

2. Koordynację systemu kontroli zarządczej powierza się Sekretarzowi Miasta Redy.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr OR.8.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Redy

Krzysztof Krzemiński

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie nr OR.31.2019.pdf (PDF, 364.85Kb) 2020-03-26 12:38:55 51 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 25-03-2020 11:56:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Ferra 27-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 26-03-2020 12:38:55