Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XX sesja Rady Miejskiej w Redzie - 28 maja 2020r. (czwartek) o godz. 15:00

                                                                                             Reda, dnia 21 maja 2020r.

OR.0002.5.2020

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Gminy Miasto Reda oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Redzie.

Sesja odbędzie się dnia 28 maja 2020r. (czwartek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z Sali obrad Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 205/.
 5. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr LII/529/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 października 2014r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy miasto Reda na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /DRUK NR 206/.
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie miasta Redy /DRUK NR 207/.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Redy /DRUK NR 208/.
 8. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XVI/174/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 209/.
 9. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/161/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 210/.
 10. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie w Przedszkole nr 3 w Redzie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie /DRUK NR 211/.
 11. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. płk Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie w Przedszkole nr 4 w Redzie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Redzie  /DRUK NR  212/.
 12. Projekt uchwały odwołania skarbnika Gminy Miasto Reda /DRUK NR 213/.
 13. Projekt uchwały powołania skarbnika Gminy Miasto Reda /DRUK NR 214/.
 14. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok  /DRUK NR 215/.
 15. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 216/.
 16. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Miasta Redy.
 17. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zaw. o sesji XX.pdf (PDF, 501.00Kb) 2020-05-21 11:51:28 209 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 21-05-2020 11:51:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 21-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 28-07-2020 11:37:55