Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

UA.6733.1.5.e.2019.IK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 101 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 256 - dalej k.p.a.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 293),

zawiadamiam strony postępowania

że po podjęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Mariusz Fudala z dnia 01.06.2020r., działającego w imieniu i na rzecz pana Jacka Truszkowskiego, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1360/13, 1360/7 oraz 1359/3 (obręb 2) w Redzie w rejonie ul. Spółdzielczej.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 k.p.a. Strony postępowania mogą zapoznać się w tut. Urzędzie, w pokoju nr 5, z zamierzeniami inwestycyjnymi, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z Zarządzeniem Nr ZK.9.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w Urzędzie Miasta w Redzie informuję, że bezpośrednią obsługę interesantów prowadzi się po uprzednim telefonicznym ustaleniu, z właściwym merytorycznie referatem Urzędu, dnia i godziny wizyty.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie w biuletynie informacji publicznej (BIP) - w dniu 10.06.2020r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego (art. 41 § 1), w razie zaniedbania obowiązku określonego wyżej, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. dec. lokaliz..pdf (PDF, 283.09Kb) 2020-06-10 08:11:43 164 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Dziubek-Lechowska 10-06-2020 08:11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Kocińska 08-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Hanna Dziubek-Lechowska 10-06-2020 08:11:43