Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJE OGÓLNE dotyczące oferty finansowania - WFOŚiGW w Gdańsku

 

Urząd Miasta w Redzie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela wsparcia finansowego na realizację działań na rzecz ochrony środowiska.


Szczegółowe informacje nt w/w programów finansowych znajdują się  na stronie internetowej: https://wfos.gdansk.pl/, fundusze krajowe: https://wfos.gdansk.pl/#ourteams, w tym:


Program "Czyste Powietrze"
https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon, https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji  szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych kotłach.
Dla kogo?
Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Co obejmuje dofinansowanie?
Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:
1. węzeł cieplny,
2. pompa ciepła,
3. kocioł gazowy kondensacyjny,
4. kocioł olejowy,
5. ogrzewanie elektryczne,
6. kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.
Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.
Dofinansowanie
Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w formie: dotacji
Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodu wnioskodawcy.
Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć w budynkach jednorodzinnych z terenu województwa pomorskiego należy złożyć poprzez Portal Beneficjenta.
Kontakt

https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/kontakt
W celu umówienia spotkania i otrzymania pomocy przy wniosku o dofinansowanie należy wypełnić formularza w  TERMINARZU SPOTKAŃ lub o telefoniczną rezerwację terminu pod numerami: (58) 743 18 20 lub (58) 743 18 21 (poniedziałek, środa, piątek godz. 10:00 – 14:00). Przed spotkaniem należy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie dane oraz załączniki wymagane do kompletnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Lista sprawdzająca pomocna w weryfikacji znajduje się w zakładce Czyste powietrze > Podstawowe informacje.
Osoby zainteresowane programem Czyste Powietrze są obsługiwane w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku: Kontakt e-mailowy: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl
Godziny pracy punktu konsultacyjnego: poniedziałek w godzinach 10.00-18.00, czwartek w godzinach 8.00-15.00


Program "Moja Woda"
https://wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o  dofinansowanie dla zadań wpisujących się w program priorytetowy „Moja Woda”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program realizowany będzie w latach 2020-2024.

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.
Dla kogo?
Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z programu „Moja Woda”.
UWAGA: definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego została określona w treści programu oraz Regulaminu naboru wniosków, które są dostępne do pobrania na dole strony.

Jakie wsparcie?
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Co obejmuje dofinansowanie?
Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
1. przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
2. instalacja rozsączająca,
3. zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
- zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
- zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3  wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
- zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
4. elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, Beneficjent powinien posiadać właściwe decyzje administracyjne, jeżeli przepisy prawa nakładają konieczność uzyskania takich decyzji, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.
Kiedy ponosić wydatki?
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.
Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostały w treści programu oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia na dole strony (https://wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda).
Sposób składania wniosków
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1. Założyć konto w Portalu beneficjenta (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Portalu beneficjenta w sekcji Pytania i odpowiedzi.
2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie. Wniosek dostępny jest po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta po lewej stronie w Menu > Dedykowana oferta dla Beneficjenta> Programy i konkursy. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć za pomocą poczty tradycyjnej wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk.
5. Dopuszcza się złożenie wniosku jedynie w wersji elektronicznej pod warunkiem złożenia wniosku poprzez ePUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. W tym przypadku należy pobrać z Portalu beneficjenta aktywny pdf wniosku o dofinansowanie, a następnie wypełniony wniosek wysłać poprzez ePUAP.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP.
Termin zakończenia naboru wniosków może ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez Portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.gdansk.pl.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem „Moja woda”, WFOSiGW zachęca Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej mojawoda@wfos.gdansk.pl
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Funduszu pod numerami telefonu: 58 743 18 62, 58 743 18 59, 58 743 18 24


Źródło: https://wfos.gdansk.pl/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Frankowska 03-07-2020 10:00:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 03-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Frankowska 03-07-2020 10:29:54