Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XX/2020 z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 28 maja 2020 roku

Protokół nr XX/2020

z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Redzie

w dniu 28 maja 2020 roku

 

Obrady XX sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 28 maja 2020r. (czwartek) o godz. 15:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), z uwagi na konieczność zachowania szczególnych warunków bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Dyskusja i głosowanie odbyło się poprzez system informatyczny. Przewodniczący Rady prowadził sesję z Sali obrad Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 21 radnych). Obsługę prawną świadczyła mecenas Karolina Szrot.

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Kozioł
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

 

1. Rozpoczęcie
 

2. Otwarcie sesji.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 

4. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 205/. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 205/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XX/203/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


6. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr LII/529/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 października 2014r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy miasto Reda na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /DRUK NR 206/.  Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie oraz pozytywną opinię Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Mateusz Richert
- Zbigniew Kisiel
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr LII/529/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 października 2014r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy miasto Reda na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /DRUK NR 206/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XX/204/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie miasta Redy /DRUK NR 207/. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Redzie do nazwy ul. RAJSKA.

W dyskusji wzięli udział:
- Hanna Janiak
- Sebastian Kozioł

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie miasta Redy /DRUK NR 207/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XX/205/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
8. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Redy /DRUK NR 208B/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie oraz pozytywną opinię Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Violetta Mackiewicz-Sasiak (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój
- Teresa Tkaczyk
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój
- Zbigniew Kisiel
- Kazimierz Okrój
 

Podczas dyskusji został ustalone, że Burmistrz Miasta Redy przed wnoszeniem, cofaniem i zbywaniem udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego będzie informować Radnych Rady Miejskiej w Redzie o zamiarach podjęcia takich czynności.

 
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Redy /DRUK NR 208/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XX/206/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Mariusz Kreft, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Monika Śledź


9. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XVI/174/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 209/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Halina Grzeszczuk
- Kazimierz Okrój
- Zbigniew Kisiel
- Halina Grzeszczuk
- Zbigniew Kisiel
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XVI/174/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 209/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XX/207/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Małgorzata Lewińska

Radna Małgorzata Lewińska omyłkowo zagłosowała: WSTRZYMUJĘ SIĘ i prosiła o odnotowanie w protokole, że w tym punkcji także jest: ZA


10. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/161/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 210A/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Zbigniew Kisiel
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/161/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 210A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XX/208/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


11. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie w Przedszkole nr 3 w Redzie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Redzie /DRUK NR 211A/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie oraz jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Łukasz Kamiński
- Karolina Bochan
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Kazimierz Okrój
- Łukasz Kamiński
- Mariusz Kreft
- Łukasz Kamiński
- Mateusz Richert
- Łukasz Kamiński
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Łukasz Kamiński
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie w Przedszkole nr 3 w Redzie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Redzie /DRUK NR 211A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XX/209/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


12. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. płk Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie w Przedszkole nr 4 w Redzie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie /DRUK NR 212A/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie oraz jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. płk Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie w Przedszkole nr 4 w Redzie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie /DRUK NR 212A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XX/210/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


13. Projekt uchwały odwołania skarbnika Gminy Miasto Reda /DRUK NR 213/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały odwołania skarbnika Gminy Miasto Reda /DRUK NR 213/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XX/211/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź


14. Projekt uchwały powołania skarbnika Gminy Miasto Reda /DRUK NR 214/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Agnieszka Dybicz
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Monika Śledź
- Zbigniew Kisiel
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały powołania skarbnika Gminy Miasto Reda /DRUK NR 214/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XX/212/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


15. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok /DRUK NR 215A/. Przedstawiła Agnieszka Dybicz – Zastępca Skarbnika Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Agnieszka Dybicz
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój
- Teresa Tkaczyk
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok /DRUK NR 215A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XX/213/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


16. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 216A/. Przedstawiła Agnieszka Dybicz – Zastępca Skarbnika Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 216A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XX/214/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


17. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Miasta Redy. Sekretarz Miasta Redy poinformowała, że Raport o Stanie Gminy Miasta Redy jest dostępny na stronie internetowej Miasta Redy. Raport będzie rozpatrywany podczas przyszłej sesji na której będzie przeprowadzona debata.

W dyskusji wzięli udział:
- Hanna Janiak
18. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk
- Mateusz Richert
- Leszek Hebel
- Halina Grzeszczuk
- Leszek Hebel
- Krzysztof Krzemiński
- Halina Grzeszczuk
- Monika Śledź
- Halina Grzeszczuk
- Mariusz Kreft
- Halina Grzeszczuk
- Krzysztof Krzemiński
- Mariusz Kreft (Ad Vocem)
- Łukasz Kamiński
- Zbigniew Kisiel
- Halina Grzeszczuk
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Łukasz Kamiński
- Halina Grzeszczuk
- Mateusz Richert (Ad Vocem)
- Emilia Sawicka-Lieder
- Halina Grzeszczuk
- Emilia Sawicka-Lieder
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński

Szczegółowy zapis dyskusji podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=rvHBFGOJADg


19. Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 17:05 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady XX sesji Rady Miejskiej w Redzie.

 
                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

                                                                                            Kazimierz Okrój

 

Przygotował(a): Beata Lubińska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 prot. 20 28.05.2020.pdf (PDF, 2.70Mb) 2020-07-03 11:29:59 157 razy
2 prot. 20 28.05.2020.docx (DOCX, 64.48Kb) 2020-07-03 11:29:59 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 03-07-2020 11:29:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 03-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 03-07-2020 11:29:59