Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

VI sesja Rady Miejskiej w Redzie dnia 25 marca 2015r. (środa) o godz. 16.00


BR.0002.6.2015 Reda, dnia 18.03.2015r.

Radna/y

……………………………………………………………

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 19 ust.2 pkt. 2 Statutu Gminy Miasto Reda zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 25 marca 2015r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Puckiej 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji nr 4 i 5.

 5. Przedstawienie sprawozdania za 2014 rok z działalności MOPS-u oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w tym realizacji:

- zadań dotyczących wspierania rodziny,

- gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,

- gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2012-2015,

- gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.

 1. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Reda na rok 2015 /DRUK NR 56/.

 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 57/.

 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 58/.

 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Reda, do gminnego zasobu nieruchomości /DRUK NR 59/.

 5. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie /DRUK NR 60/.

 6. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie /DRUK NR 61/.

 7. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/35/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2015 rok /DRUK NR 62/.

 8. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/34/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 63/.

 9. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/33/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 64/.

 10. Projekt uchwały w sprawie podziału miasta Redy na stałe obwody głosowania /DRUK NR 65/.

 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie Sp. z o.o. /DRUK NR 66/.

 12. Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego /DRUK NR 67/.

 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Brzozowej, Olchowej i Kazimierskiej /DRUK NR 68/.

 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej /DRUK NR 69/.

 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Wejherowie, w sprawie wykonywania zdania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /DRUK NR 70/.

 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Reda a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Redy /DRUK NR 71/.

 17. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

 18. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 18-03-2015 15:06:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 18-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 18-03-2015 15:06:05