Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do sprzedaży


I N F O R M A C J A

BURMISTRZA MIASTA REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do sprzedaży:

1. w drodze przetargu, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod
mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi, oznaczoną numerami działek : 180/37, 1364/6,
1361/6 i 171/35 łącznego obszaru 0,0736 ha, położonej przy ul. Polnej:

2. w drodze bezprzetargowej, położonej w Redzie, przy ul. Długiej, oznaczonej numerem
działki 525/51 obszaru 0,0433 ha, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 525/4.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

- przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych
przepisów,

- są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 28 kwietnia 2015r.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub
58 678-80-34, osobiście w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 18-03-2015 15:26:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 18-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 18-03-2015 15:26:52