Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXV Sesja Rady Miejskiej w Redzie - 5 listopada 2020r. (czwartek) o godz. 15:00

                                                                             Reda, dnia 29 października 2020r.

   OR.0002.10.2020

   

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Gminy Miasto Reda oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423, poz. 1478 i poz. 1493), zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Redzie.

Sesja odbędzie się dnia 5 listopada 2020r. (czwartek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 249/.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 250/.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 251/.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowym dzierżawcą, umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Reda, na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy /DRUK NR 252/.
 8. Projekt uchwały w sprawie obowiązujących na terenie miasta Redy stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej /DRUK NR 253/.
 9. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXXVI/364/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 października 2017r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości /DRUK NR 254/.
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, zlokalizowanym na terenie Miasta Redy /DRUK NR 255/.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej i Spółdzielczej w Redzie /DRUK NR 256/.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 /DRUK NR 257/.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w Redzie  /DRUK NR 258/.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Miasto Reda na lata 2021-2023  /DRUK NR 259/.
 15. Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie  /DRUK NR 260/.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 w Redzie  /DRUK NR 261/.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej współużytkowników wieczystych /DRUK NR 262/.
 18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, zlokalizowanym na terenie Miasta Redy /DRUK NR 263/.
 19. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia  w 2020 roku kredytu  na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego (gminy) będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 /DRUK NR 264/.
 20. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/161/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 265/.
 21. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok /DRUK NR 266/.
 22. Projekt uchwały o zmianie Uchwały IV/46/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty/DRUK NR 267/.
 23. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /DRUK NR 268/.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 269/.
 25. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok  /DRUK NR 270/.
 26. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 271/.
 27. Zapytania oraz wolne wnioski (wskazane kierowanie zapytań do dyskusji poprzez komunikator – czat).
 28. Zamknięcie obrad.

 

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Sesja 25.doc (DOC, 97.50Kb) 2020-10-29 16:12:41 285 razy
2 zaw. o XXV sesji.pdf (PDF, 738.80Kb) 2020-10-29 16:12:41 276 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 29-10-2020 16:12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 29-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 13-05-2024 08:32:18