Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Redzie - 26 listopada 2020r. (czwartek) o godz. 15:00

                                                                                Reda, dnia 19 listopada 2020r.

OR.0002.11.2020

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Gminy Miasto Reda oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423, poz. 1478 i poz. 1493), zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Redzie.

Sesja odbędzie się dnia 26 listopada 2020r. (czwartek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Redy /DRUK NR 273/.
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw rond, zlokalizowanym na terenie Miasta Redy /DRUK NR 274/.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 275/.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Reda, na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy /DRUK NR 276/.
 8. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2002 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok /DRUK NR 277/.
 9. Projekt uchwały w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Reda Programu „Rodzina Na Plus” w latach 2021-2022 /DRUK NR 278/.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Miasto Reda na lata 2021-2023  /DRUK NR 279/.
 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w Redzie  /DRUK NR 280/.
 12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 /DRUK NR 281/.
 13. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok  /DRUK NR 282/.
 14. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 283/.
 15. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda /DRUK NR 284/.
 16. Zapytania oraz wolne wnioski (wskazane kierowanie zapytań do dyskusji poprzez komunikator – czat).
 17. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zaw. o XXVI sesji.pdf (PDF, 517.68Kb) 2020-11-19 16:01:22 294 razy
2 Sesja 26.doc (DOC, 92.00Kb) 2020-11-19 16:01:22 282 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 19-11-2020 16:01:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 19-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 13-05-2024 08:31:27