Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu dot. Budowy zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. Redzki Wiatr wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach : 879 i 743 (obręb 6) w Redzie (lokalizacja turbin).


Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych

pn. „Redzki Wiatr” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

BURMISTRZ MIASTA REDY

zawiadamia, że w dniu 10.03.2015 r. Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4242.6.2015.KSZ.3 z dnia 23.02.2015 r. złożył uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. „Redzki Wiatr” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach : 879 i 743 (obręb 6) w Redzie (lokalizacja turbin).

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, pok. Nr 4 ( poniedziałki, wtorki i środy w godz. 730- 1530, w czwartki w godz. 900- 1700, a w piątki w godz. 730- 1515). Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Redy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Informuję również, że raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko z uzupełnieniem wraz z wnioskiem Inwestora oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostały skierowane do PPIS w Pucku oraz uzupełnienie raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Gdańsku i PPIS w Wejherowie w celu uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Urzędu  Miasta w Redzie, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie, Urzędu Miasta Rumi i Urzędu Gminy Kosakowo.

Informuję, że zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Redy

Krzysztof Krzemiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 03-04-2015 07:37:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 03-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 03-04-2015 07:38:34