Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia z Referatu Spraw Obywatelskich

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr SO.27.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 2016-07-26 14:46:06
dokument Zarządzenie Nr SO.26.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w 2011 roku z zakresu wspierania działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i poprzez możliwość realizacji swoich pasji w kulturze fizycznej i sporcie oraz kulturze i sztuce jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego przez młodzież i dzieci. 2016-07-26 14:36:53
dokument Zarządzenie Nr SO.25.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz przeciwdziałania alkoholozmowi poprzez możliwości realizacji swoich pasji w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki jako alternatywnego sposobu spedzania czasu wolnego przez młodzież i dzieci i ustalenia regulaminu jej pracy. 2016-07-26 14:33:12
dokument Zarządzenie Nr SO.24.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2011 rok 2016-07-26 14:28:23
dokument Zarządzenie Nr SO.23.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2011 rok. 2016-07-26 14:26:16
dokument Zarządzenie Nr SO.22.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 24 pażdziernika 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i ustalenia regulaminu jej pracy. 2016-07-26 14:23:54
dokument Zarządzenie Nr SO.21.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2016-07-26 14:21:12
dokument Zarządzenie Nr SO.20.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 października 2011 roku w sprawie zmiany w składach członków obwodowych komisji wyborczych w mieście Reda dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2016-07-26 14:18:56
dokument Zarządzenie Nr SO.19.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany w składzie członków obwodowych komisji wyborczych w mieście Reda dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2016-07-26 14:15:43
dokument Zarządzenie Nr SO.18.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 października 2011 roku w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych w mieście Reda dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2016-07-26 14:13:10
dokument Zarządzenie Nr SO.17.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert a realizację zadań miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. 2016-07-26 14:09:43
dokument Zarządzenie Nr SO.16.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Reda dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2016-07-26 14:05:34
dokument Zarządzenie Nr SO.15.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 września 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2011 rok. 2016-07-26 14:02:46
dokument Zarządzenie Nr SO.14.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 września 2011 roku w sprawie ustanowinia koordynatora gminnego. 2016-07-26 13:57:12
dokument Zarządzenie Nr SO.13.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. 2016-07-26 13:55:03
dokument Zarządzenie Nr SO.12.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Redy w 2011 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2016-07-26 13:01:34
dokument Zarządzenie Nr SO.11.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i ustalenia regulaminu jej pracy. 2016-07-26 12:58:04
dokument Zarządzenie Nr SO.10.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2016-07-26 12:49:51
dokument Zarządzenie Nr SO.9.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku 2016-07-26 12:47:56
dokument Zarządzenie Nr SO.8.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku przez pracowników Urzędu Miasta Redy będących członkami Gminnego Biura Spisowego. 2016-07-26 12:45:47
dokument Zarządzenie Nr SO.7.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Redy w 2011 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2016-07-26 12:43:09
dokument Zarządzenie Nr SO.6.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i ustalenia regulaminu jej pracy. 2016-07-26 12:40:18
dokument Zarządzenie Nr SO.5.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Redy w 2011 roku z zakresu promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznastwa i wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy, przeciwdziałania patologiom społecznym. 2016-07-26 12:37:28
dokument Zarządzenie Nr SO.4.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w mieście Reda, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Redzie zarządzonych na dzień 20 marca 2011 roku. 2016-07-26 12:32:05
dokument Zarządzenie Nr SO.3.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2016-07-26 12:28:48
dokument Zarządzenie Nr SO.2.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. 2016-07-26 12:26:42