Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne, regulamin naboru

Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta w Redzie obdywa się zgodnie z zarządzeniem Nr OR.10.2013 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Do każdego naboru ubiegający się na stanowisko urzędnicze zobowiazany jest wypełnić i złożyć kwestionariusz oraz oświadczenie.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta Reda.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Redy inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

  • Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda,
  • e-mail:iod@reda.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy.pdf (PDF, 50.95Kb) 2021-08-20 12:27:50 259 razy
2 kwestioonariusz_osobowy.doc (, 31.00Kb) 2021-05-20 16:52:07 43 razy
3 oświadczenie.docx (DOCX, 14.17Kb) 2021-05-20 16:50:51 255 razy
4 zarzadzenie_nr_or.10.2013_w_sprawie_wprowadzenia_regulaminu_naboru_na_wolne_stanowiska_urzednicze.pdf (PDF, 251.15Kb) 2021-05-20 16:50:51 163 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 20-05-2021 16:50:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Janiak 20-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 20-08-2021 12:27:50