Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na potrzeby wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji

w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa.
 2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie: iod@wfosigw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie, zawarcia i realizacji umowy, a także dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną) oraz w przypadku uzyskania dotacji lit. c (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych jak np. obowiązek archiwizacyjny).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w odniesieniu do tych danych, które są przetwarzane wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody) oraz ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy lub porozumienia.
 9. Dane osobowe będą powierzone Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ze względu na udostępnienie systemów informatycznych NFOŚiGW w celu udostępnienia środków WFOŚiGW na udzielenie Panu/Pani dotacji, kontroli wykorzystywania dotacji i realizacji przedsięwzięć, sprawozdawczości, w tym ewidencjonowania osiągniętych efektów w ramach realizacji Programu priorytetowego Czyste Powietrze.
 10. Dane osobowe są powierzone gminie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 12. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 03-08-2021 08:12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 03-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 03-08-2021 08:12:52