Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Redą i Kanałem Mrzezino w Redzie

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Redą i Kanałem Mrzezino w Redzie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Redzie uchwały nr XL/403/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Redą i Kanałem Mrzezino w Redzie.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: sekretariat@reda.pl w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Redy. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

W związku z Zarządzeniem Nr OR.4.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w Urzędzie Miasta w Redzie informuję, że bezpośrednią obsługę interesantów prowadzi się po uprzednim telefonicznym ustaleniu, z właściwym merytorycznie Referatem Urzędu, dnia i godziny wizyty.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) informuję o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@reda.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Redzie w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

BURMISTRZ MIASTA REDY

Krzysztof Krzemiński

Poniższą informację zamieszcza się na :

  1. Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Redy,
  2. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Redy – w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informację o środowisku,
  3. W terenie objętym opracowaniem miejscowego planu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie o przystąpieniu.pdf (PDF, 196.68Kb) 2021-12-16 15:41:19 94 razy
2 obwieszczenie skan.pdf (PDF, 77.27Kb) 2021-12-16 15:41:19 95 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Dziubek-Lechowska 16-12-2021 15:41:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Dziubek-Lechowska 10-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Hanna Dziubek-Lechowska 16-12-2021 15:41:19