Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Środki zewnętrzne Gminy Miasto Reda

Burmistrz Miasta Reda złożył/otrzymał/realizował/realizuje w 2021 i 2022 roku następującą pomoc/dofinansowanie/dotację ze środków publicznych:

  1. Program Sportowa Polska – Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej, wnioskowana  kwota dofinansowania w 2021 r.  – 639 000,00 zł -  nie uzyskano dofinansowania,
  2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych:
 1. przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Pawła Bielawy z Al. Jana Pawła II  w Redzie - 72 000,00 zł - uzyskano dofinansowanie w wys. 80%;
 2. przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Łąkowej z ul. Spokojną w Redzie - 64 000 zł - uzyskano dofinansowanie w wys. 80%;
 3. przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Długiej z Rajdową/Skautów w Redzie - 72 000 zł - uzyskano dofinansowanie w wys. 80% - jednak z powodu  zbyt krótkiego terminu na wykonanie dokumentacji projektowej Gmina musiała zrezygnować z dofinansowania/promesa inwestycyjna BGK.
  1. Program Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,  Przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej w Redzie. – na kwotę 5.700.000,00 – decyzja pozytywna o przyznaniu środków. Prome
  2. Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie - 1.275.000,00 - decyzja negatywna o przyznaniu środków.
  3. Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Przebudowa skrzyżowania na DW 216 w kierunku Helu wraz z przebudową układu drogowego ul. Kazimierskiej, Spółdzielczej, Przemysłowej i Polnej w Redzie. - 14.250.000,00 - decyzja negatywna o przyznaniu środków.
  4. Program Senior+ na lata 2021-2025 dla Klubu Senior+ w Redzie działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, w 2021 r. w ramach modułu 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek - w kwocie 32.040 zł, w 2022 r. w ramach modułu 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek - w kwocie 36.000 zł.
  5. Program „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - dotacja ze środków rządowych w ramach Funduszu Solidarnościowego - w kwocie 47.430 zł – kwota otrzymana na realizację zadania – nie wykorzystana ze względu na wycofanie się realizatora  zadania;

Program „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - dotacja ze środków rządowych w ramach Funduszu Solidarnościowego - w 2022 r. - w kwocie 95.893 zł

  1. Program „Wspieraj Seniora”- w kwocie 22.117 zł – kwota otrzymana na realizację zadania.
  2. Program „Posiłek w szkole, posiłek w domu” – 2021 w kwocie 209.000 zł – kwota otrzymana na realizację zadania;

Program „Posiłek w szkole, posiłek w domu” 2022 rok – w kwocie 107.000 zł – kwota otrzymana na realizację zadania,

  1. Program „Za życiem” 2021 w kwocie 12.372 zł – kwota otrzymana na realizację zadania (12.370,73 zł – kwota wykorzystana);

Program „Za życiem” 2022 w kwocie 12.372 zł – kwota otrzymana na realizację zadania.

  1. Program świadczenie wychowawcze 500+ -  2021 rok w kwocie 37.261.344 zł – kwota otrzymana na realizację zadania (37.261.271,63 zł – kwota wykorzystana);

Program świadczenie wychowawcze 500+ - 2022 rok– w kwocie 13.300.000 zł – kwota otrzymana na realizację zadania.

  1. Program „Dobry start” - w kwocie 4.349 zł – kwota otrzymana na realizację zadania (4.348,94 zł – kwota wykorzystana).
  2. „Dobra robota” – podmioty ekonomii społecznej (projekt realizowany wspólnie z Obszarem Metropolitalnym)– nasz udział to ok. 4 000 zł (maj-grudzień 2021).
  3. Małe Miasto Reda – z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego – 8 000 zł na 2 zabawki na placu zabaw na ul. Harcerskiej (montaż w październiku 2021);
  4. „Klimat w szkołach Metropolii” – zajęcia dodatkowe oraz mała zielona architektura w naszych szkołach – otrzymaliśmy 20 lipca dofinansowanie Ministerstwa Klimatu i Środowiska – wspólnie z gminami OMGGS – przyznano nam wszystkim 2 990 502 zł (udział każdej szkoły zostanie ustalony do końca października).
  5. Projekt finansowany ze środków unijnych Pomorskie Żagle Wiedzy – projekt złożony na początku lipca do Urzędu Marszałkowskiego (wspólnie z gminami Kosakowo, Wejherowo, Puck i miastem Rumia) – otrzymamy 116 800 zł na lata 2021-23 dla 3 naszych szkół (SP 2, SP 4, SP 5).
  6. Narodowy Program Szczepień – 10 000 zł na promocję i organizację szczepień mieszkańców.
  7.  „Fabryka Rozwoju” (przekształcenie budynku po byłej Policji przy ul. Gdańskiej w Centrum Społeczne i Organizacji Pozarządowych  – projekt składany w ramach Funduszy Norweskich – szacunkowa wartość to 1,6 mln zł – projekt nie otrzymał dofinansowania.
  8. Laboratoria Przyszłości - kwota otrzymana na realizację zadania 814 600 zł.
  9. Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” – wniosek wysłany na kwotę 154 000 zł.
  10. Cyfrowa Gmina – wniosek zaakceptowany, 2022 rok – 801 210 zł.
  11. Gmina Miasto Reda w styczniu 2022 r. zgłosiła fiszki  z propozycjami na projekty ZIT w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 (FEP), tj. nowego regionalnego programu operacyjnego Pomorza. Zgłoszono propozycje projektów w 3 celach FEP, tj. CP2 (i) Efektywność energetyczna, CP2(iv) Adaptacje do zmian klimatu oraz CP2(viii) Mobilność miejska. Ostateczne cele ZIT nie są jeszcze znane, z uwagi na oczekiwanie na drugi etap konsultacji.
  1. Dotacja podręcznikowa 372 678 zł.
  2. Dotacja przedszkolaka 1 544 008 zł.
  3. Dotacja celowa Marszałka Województwa Pomorskiego dla OSP w Redzie na zakup mundurów – 1 700 zł.
  4. Program finansowany ze środków unijnych Erasmus – wymiana szkolna - 82 795 zł.
  5. Program „Dobra robota” – dofinansowanie spółdzielni socjalnej „Kompas” (wspólnie miasta Reda i Wejherowo) - 105 000 zł.
  6. Dotacja na dokształcanie młodocianych - 104 158,48 zł.
  7. Dotacja celowa na realizację zadać bieżących w administracji rządowej – 248 470 zł – 2022 rok.
  8. Dotacja celowa miejsca pamięci - cmentarz – 500 zł.
  9. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy  – 161 935,31 zł.
  10. Aktywna tablica 2021 – 35 000 zł – wniosek złożony, nie otrzymaliśmy dofinansowania.
  11. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 14 400 zł w 2021 roku.
  12. Dotacja powiatu wejherowskiego na utrzymanie dróg powiatowych w 2021 roku    247 313 zł, w 2022 roku 252 677 zł.

 

Do dnia 15.02.2022 roku Burmistrz Miasta Reda przygotuje i złoży wnioski do II tury naboru dofinansowania projektów inwestycyjnych w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 08-02-2022 11:35:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Kamiński 08-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 08-02-2022 11:35:46