Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2022 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Reda, dn. 24.02.2022 r.

 

Ogłoszenie

ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych gminy miasto reda w roku 2022 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Burmistrz Miasta Redy na podstawie art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2022 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obejmujących następujące zadania:

 

  1. Wspierania działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz terapii rodzin z problemami alkoholowymi.

  2. Wspierania działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez możliwość realizacji swoich pasji w zakresie kultury, sztuki, nauki i sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież i dzieci z terenu miasta Redy.

  3. Wspierania działań na rzecz promocji zdrowia, w szczególności przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Redy.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

- nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

- mają doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje lub realizacje projektów,

- reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

 

Deklarację uczestnictwa należy składać do dnia 3 marca 2022 roku, do godz. 16.15 zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Miasto Reda na rok 2022, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

- Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33

- e-mail: granty@reda.pl

Spośród złożonych ofert zostanie dokonany wybór przedstawicieli Komisji. Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia

7 marca 2022 roku. Dodatkowych informacji udziela Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Redy - tel. 58 738 60 81.

(w załączeniu druk zgłoszenia)

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz zgłoszeniowy kandydata.doc (DOC, 43.50Kb) 2022-02-24 14:32:43 148 razy
2 Ogłoszenie.PDF (PDF, 566.35Kb) 2022-02-24 14:32:43 155 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 24-02-2022 14:32:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 24-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 24-02-2022 14:35:03