Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr OK.9.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/395/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zarządza się co następuje:

§  1

 

  1. Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr OK.4.2022 z dnia 3 lutego 2022 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w obszarach:
  1. Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz terapii rodzin z problemami alkoholowymi;
  2. Wpieranie działań  na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez możliwości realizacji swoich pasji w zakresie kultury, sztuki, nauki i sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież i dzieci z terenu Gminy Miasto Reda;
  3. Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności
    przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizowanie wypoczynku letniego                           z  programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Reda.
  1. Ustala się Komisję Konkursową w następującym składzie:

1) Łukasz Kamiński - Przewodniczący Komisji,

2) Hanna Janiak – Z-ca Przewodniczącego,

3) Piotr Grzymkowski – członek,

4) Lidia Welusz – członek,

5) Jolanta Dampc – członek.

3. Komisja Konkursowa rozpatruje oferty zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

 

§ 2

 

     1. Komisja Konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących     czynności:

        1)   zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty;

        2)   stwierdza prawomocność posiedzenia Komisji Konkursowej,

3) ocenia złożone oferty pod względem formalnym – poprawnie wypełnione
      oferty,

  1. odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub zgłoszone po terminie,
  2. po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek Komisji Konkursowej dokonuje indywidualnej oceny oferty,
  3. sporządza protokół z prac Komisji Konkursowej, odczytuje jego treść i podpisuje protokół.

 

2. Komisja Konkursowa dokonuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą
  większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu.
  W przypadku równej liczby  głosów decyduje głos Przewodniczącego.

    

3. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej nie jest wiążące dla Burmistrza Miasta Redy.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zarządzenie nr OK.9.2022.PDF (PDF, 165.64Kb) 2022-03-07 14:51:20 159 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 07-03-2022 14:51:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Grzymkowski 07-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 07-03-2022 14:51:20