Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr OK.14.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. na terenie Gminy Miasto Reda.

Zarządzenie Nr OK.14.2022

Burmistrza Miasta Redy

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września  2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. na terenie Gminy Miasto Reda.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), art. 22 ustawy                   z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.) oraz Uchwały nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20 kwietnia 2015 r., poz. 1315), Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

 

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września  2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. na terenie Gminy Miasto Reda.
  2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 17 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.).

 

§ 3

Otwarty konkurs ofert ogłaszany jest w:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie.

 

§ 4

Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu  wykonuje  Komisja Konkursowa w składzie:

1. Łukasz Kamiński  - przewodniczący Komisji

2. Monika Roczniewska - Zwara – członek Komisji

3. Katarzyna Panek – członek Komisji

4. Alicja Kunz – członek Komisji

5. Piotr Grzymkowski – członek Komisji

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Uzasadnienie

do zarządzenia nr OK.14.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września  2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. na terenie Gminy Miasto Reda.

 

            Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego ogłasza się w celu zapewnienia możliwości realizowania wychowania przedszkolnego przez dzieci, których rodzice zadeklarowali kontynuację wychowania przedszkolnego we wskazanych placówkach wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które po przeprowadzeniu rekrutacji, nie dostały się do publicznych przedszkoli. Wybranym w drodze konkursu placówkom niepublicznym na ww. dzieci przysługiwać będzie dotacja w wysokości, o której mowa w art. art. 17 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/Zatwierdził:

A.K./P.G. – 27.04.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie nr OK.14.2022 z dn. 27.04.2022 r..doc (DOC, 44.00Kb) 2022-04-27 10:51:03 90 razy
2 Zarządzenie nr OK.14.2022 z dnia 27.04.2022 r..PDF (PDF, 582.64Kb) 2022-04-27 10:51:03 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Lubner 27-04-2022 10:51:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Grzymkowski 27-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 27-04-2022 10:51:03