Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr OR.21.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 66 załącznika do Zarządzenia Nr OR.12.2021 Burmistrza Miasta Redy w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie zarządza się co następuje:

§ 1. W załączniku do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie wprowadzonym Zarządzaniem Nr OR.12.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie ze zm.,  wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 37:

a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:  "§ 37 ust. 10 „Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o wypłatę dodatku węglowego i innych paliw, w tym m.in.:

a) udzielanie osobom zainteresowanym informacji o dodatku węglowym i innych paliw, CEEB i uchwale  antysmogowej dla miast;

b) bezpośrednia obsługa wnioskodawców  przy przyjmowaniu  wniosków o dodatek węglowy i innych paliw i deklaracji do CEEB;

c) rozpatrywanie wniosków o dodatek węglowy i innych paliw, a w tym: 

prowadzenie postępowań administracyjnych, weryfikacja danych, w tym przeprowadzanie oględzin w terenie,

prowadzenie działań związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami dotyczącymi dodatku węglowego,

przygotowanie dokumentów i informacji oraz prowadzenie ewidencji i wykazów;

d) realizacja zadań związanych z weryfikacją danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, udział w aktualizacji bazy danych dot. inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy;

e) prowadzenie bieżącej edukacji w zakresie realizowanych zadań;

f) udział w szkoleniach z zakresu prowadzonych spraw;

g) rozliczanie prowadzonych zadań i sporządzanie sprawozdań, w tym prowadzenie rejestrów i ewidencji;

h) udostępnianie informacji publicznych i informacji o środowisku, w tym prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,

i) współpraca z organami państwowymi i samorządowymi oraz komórkami Urzędu w sprawach z zakresu swojej właściwości”;

b) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„§ 37. ust. 11 wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza”.

§ 2. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Redzie do zapoznania się
z treścią niniejszego zarządzenia oraz do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Redy


Krzysztof Krzemiński

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie NR.OR.21.2022 w sparwie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.pdf (PDF, 109.53Kb) 2022-09-08 07:47:44 51 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 08-09-2022 07:47:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Janiak 08-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 08-09-2022 07:47:44