Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2023


Reda, dn. 01.02.2023 r.

OGŁOSZENIE

WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTO REDA W ROKU 2023

Burmistrz Miasta Redy na podstawie art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2023. Sfery zadań objęte konkursem:

  1. Ochrona i promocja zdrowia.

  2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

  3. Wypoczynek dzieci i młodzieży.

  4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

  6. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

  7. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

  8. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

- nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

- mają doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje lub realizacji projektów,

- reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

Deklarację uczestnictwa należy składać do dnia 7 lutego 2023 roku do godz. 15.00 zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Miasto Reda na rok 2023, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

- Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Miasta w Redzie

- e-mail: granty@reda.pl

Spośród ofert zostaną wybrani przedstawiciele do każdej z przedmiotowych komisji. Wybrani członkowie komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia
10 lutego 2023 roku.

(w załączeniu formularz zgłoszeniowy)

2

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie ws naboru kandydatów do komisji.PDF (PDF, 486.78Kb) 2023-02-01 14:29:04 92 razy
2 formularz zgłoszeniowy.doc (DOC, 47.00Kb) 2023-02-01 14:29:04 106 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 01-02-2023 14:29:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 01-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 01-02-2023 14:29:04