Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (powodującego utrudnienia w ruchu drogowym) - wzór druku

Więcej informacji znajduje się na platformie usług >>eBOI<<

 

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: "RODO"), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Redy; dane adresowe: ul. Gadńska 33, 84-240 Reda.
 2. W Urzędzie Miasta w Redzie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
  1. e-mail: iod@reda.pl;
  2. lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa tj. ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.).
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać od momentu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia do zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3 a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne - przez okres 5 lat. Po tym okresie dane podlegają ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez Archiwum Państwowe. W zależności od decyzji archiwum państwowego okres wykorzystania danych w celach archiwalnych zostanie przedłużony lub dane zostaną usunięte.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np.:
   • Policji,
   • organom administracji publicznej,
   • sądom i prokuraturze,
   • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
   • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  5. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.). Skutkiem niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie nieprzyjęcie zawiadomienia o zgromadzeniu.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o zgromadzeniu.odt (ODT, 15.13Kb) 2023-03-13 12:57:11 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 13-03-2023 12:57:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Krauze-Maślankowska 13-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 13-03-2023 13:11:20