Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja Burmistrza o wykazie

 

I N F O R M A C J A

 

 

BURMISTRZA MIASTA REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni, tj. do dnia. wykazy nieruchomości położonych
w Redzie, w obrębie 2:

1. przy ul. Skautów, oznaczonej numerem działki 496/23, o powierzchni 0,0136 ha, wpisanej
w księdze wieczystejGD1W/00026306/0, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
oznaczonej jako działka nr 496/5,

2. pomiędzy ul. Polną i Łopianową, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ograniczonego, oznaczonej numerem działki 1364/8, obszaru 0,0136 ha, wpisanej
w księdze wieczystej GD1W/00005792/0.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków, tj:

- przysługują im roszczenia o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych
przepisów,

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej
wła
sności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,
mogą składać w
nioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33,
w term
inie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości, tj. do dnia
22 września 2023r.

 

Szczegółowe informacje o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (58) 678-80-34 lub (58) 678-80-14, na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. oraz drogą mailową: nieruchomosci@reda.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 11-08-2023 15:13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 11-08-2023
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 18-08-2023 11:27:48