Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

VII sesja Rady Miejskiej w Redzie dnia 28 maja 2015r. (czwartek) o godz. 16.00


BR.0002.7.12015 Reda, dnia 20.05.2015r.

Radna/y

……………………………………………………………

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 19 ust.2 pkt. 2 Statutu Gminy Miasto Reda zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 28 maja 2015r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Puckiej 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji nr 6.

 5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej - w imieniu Burmistrza Miasta Redy referuje Pani Emilia Śmigielska oraz Emilia Kubiaczyk (sprawozdanie zostało złożone w Biurze Rady Miejskiej w Redzie w dniu 24 kwietnia 2015 roku).

 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2014- referuje Kierownik referatu Oświaty i Spraw Społecznych Piotr Grzymkowski (sprawozdanie zostało złożone w Biurze Rady Miejskiej w Redzie w dniu 28 kwietnia 2015 roku).

 7. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania /DRUK NR 72/.

 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /DRUK NR 73/.

 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 74/.

 10. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej /DRUK NR 75/.

 11. Projekt o zmianie Uchwały nr V/54/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określania ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Gminie Miasto Reda /DRUK NR 76/.

 12. Projekt o zmianie Uchwały nr XIII/155/99 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie ustanowienia święta miejskiego pod nazwą „Dni miasta Redy” /DRUK NR 77/.

 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie /DRUK NR 78/.

 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda /DRUK NR 79/.

 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /DRUK NR 80/.

 16. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /DRUK NR 81/.

 17. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /DRUK NR 82/.

 18. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/35/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2015 rok /DRUK NR 83/.

 19. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/34/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 84/.

 20. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/33/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 85/.

 21. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

 22. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 21-05-2015 14:18:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 21-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 21-05-2015 14:18:16