Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Redzie w obrębie 2 - Łopianowa, Polna, Trzcinowa


I N F O R M A C J A

BURMISTRZA MIASTA REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska, na okres 21 dni, wykazy dla niżej opisanych nieruchomości położonych w Redzie w obrębie 2, przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu:

1. położonych przy ul Łopianowej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
przeznaczonych pod mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi:

- łącznego obszaru 0,0883 ha, oznaczonej numerami działek: 1362/9 o powierzchni 0,0624
ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894/4 i 1364/13 o powierzchni 0,0258
ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792/0

- łącznego obszaru 0,0800 ha, oznaczonej numerami działek: 1362/7 o powierzchni 0,0563
ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894/4 i 1364/16 o powierzchni 0,0237
ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792/0

II. położonej w rejonie ulic Polnej - Trzcinowej, w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczonej pod usługi, mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne
oraz pod zieleń urządzoną ogólnodostępną, oznaczonej numerem działki 1390/1
o powierzchni 0,5330 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00006489/0,

III. położonej przy ul. Trzcinowej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
przeznaczonej pod usługi, mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne, oznaczonej
numerem działki 1390/2 o powierzchni 0,4679 ha, wpisanej w księdze wieczystej
GD1W/00006489/0.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

- przysługują im roszczenia o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych
przepisów,

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności
przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,

mogą składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 09 lipca 2015r.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 202 lub 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 28-05-2015 15:05:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 28-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 28-05-2015 15:05:22