Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2024 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Ogłoszenie

ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2024 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Burmistrz Miasta Redy na podstawie art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.               o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 571) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2024 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obejmujących następujące zadania:

 

 

  1. Realizacja szkoleń, warsztatów, programów edukacyjno – profilaktycznych skierowanych do różnych grup odbiorców.

 

  1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

 

  1. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży wraz z programem profilaktycznym.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

 

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

- nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

- mają doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje lub realizacje projektów,

- reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie        z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

 

Deklarację uczestnictwa należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@reda.pl             w terminie do dnia 21 maja 2024 roku, do godz. 15.30 zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Miasto Reda na rok 2024, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Spośród złożonych ofert zostanie dokonany  wybór  przedstawicieli  Komisji. Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia

23 maja 2024 roku. Dodatkowych informacji udziela Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Redy – tel. 58 738 60 81.

(w załączeniu druk zgłoszenia)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz zgłoszeniowy.doc (DOC, 45.50Kb) 2024-05-14 14:30:58 14 razy
2 OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursiwej 14.05.2024.doc (DOC, 37.50Kb) 2024-05-14 14:30:58 17 razy
3 ogłoszenie w sprawie naboru kazdydatów do komisji konkursowej 14.05.2024.pdf (PDF, 540.25Kb) 2024-05-14 14:30:58 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Lubner 14-05-2024 14:30:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Lubner 14-05-2024
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 14-05-2024 14:30:58