Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XI sesja Rady Miejskiej w Redzie dnia 4 września 2015 r. (piątek) o godz. 16.00


BR.0002.11.2015 Reda, dnia 28.08.2015r.

Radna/y

……………………………………………………………

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 19 ust.2 pkt. 2 Statutu Gminy Miasto Reda zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 4 września 2015 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Puckiej 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji nr 7, 8, 9, 10.

 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3lat /DRUK NR 99/.

 6. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/355/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przystanków komunikacyjnych w Mieście Reda, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem jest Gmina Miasto Reda /DRUK NR 100/.

 7. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu /DRUK NR 101/.

 8. Projekt uchwały w sprawie współpracy z Gminą Miejską Rumia, dotyczącej realizacji projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego” w ramach Konkursu dla działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 /DRUK NR 102/.

 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Reda a Gminą Miasta Gdyni w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Polskokatolickiego w Gdyni przy ul. Warszawskiej 7 /DRUK NR 103/.

 10. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/35/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2015 rok /DRUK NR 104/.

 11. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/34/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 105/.

 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie /DRUK NR 106/.

 13. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie na kadencję w latach 2016-2019 /DRUK NR 107/.

 14. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

 15. Zamknięcie obrad.

…………………………………...

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w R e d z i e

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 678-80-26, faks: 58 678-31-24 e-mail: rada.miejska@reda.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 28-08-2015 15:15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 28-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 28-08-2015 15:15:30