Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o aneksie do raportu Pro Eko Energia Sp. z o.o


Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych

pn. „Redzki Wiatr” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

BURMISTRZ MIASTA REDY

zawiadamia, że w dniu 29.07.2015 r. Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4242.6.2015.KSZ.5 z dnia 29.04.2015 r. złożył aneks do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. „Redzki Wiatr” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach : 879 i 743 (obręb 6) w Redzie (lokalizacja turbin).

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, pok. Nr 4 ( poniedziałki, wtorki i środy w godz. 730- 1530, w czwartki w godz. 900- 1700, a w piątki w godz. 730- 1515). Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Redy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Urzędu  Miasta w Redzie, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie, Urzędu Miasta Rumi i Urzędu Gminy Kosakowo.

Informuję, że zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Redy

Krzysztof Krzemiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 04-09-2015 07:16:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 04-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 04-09-2015 07:17:29