Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.pdf (PDF, 191KB) 2017-07-14 13:09:39 191KB 209 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 260KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:09:59 260KB 136 razy
2 ZALACZNIK NR 1_opis przedmiotu zamowienia.pdf (PDF, 95.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:10:20 95.KB 114 razy
3 Projekt budowlany Reda SP nr 2 ARCHITEKTURA.pdf (PDF, 5.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:11:17 5.5MB 130 razy
4 Reda_opis techniczny po zmianach budowlany Reda_szkoła.pdf (PDF, 464KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:11:41 464KB 109 razy
5 rysunek A_1.pdf (PDF, 292KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:12:02 292KB 120 razy
6 rysunek A_2.pdf (PDF, 469KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:12:24 469KB 100 razy
7 rysunek A_3.pdf (PDF, 453KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:12:43 453KB 103 razy
8 rysunek A_4.pdf (PDF, 346KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:13:03 346KB 101 razy
9 rysunek A_5.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:13:25 199KB 98 razy
10 rysunek A_6.pdf (PDF, 267KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:13:45 267KB 98 razy
11 rysunek A_7.pdf (PDF, 204KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:14:04 204KB 96 razy
12 rysunek A_8.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:14:25 120KB 100 razy
13 rysunek A_9.pdf (PDF, 122KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:14:45 122KB 101 razy
14 rysunek A_10.pdf (PDF, 161KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:15:06 161KB 98 razy
15 rysunek A_11.pdf (PDF, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:15:25 116KB 99 razy
16 rysunek A_12.pdf (PDF, 249KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:15:43 249KB 98 razy
17 rysunek Z_1 zagospodarowanie.pdf (PDF, 1.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:16:05 1.9MB 100 razy
18 Opis techniczny wykonawczy Reda_szkoła_12.06.pdf (PDF, 431KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:16:47 431KB 100 razy
19 rysunek AW_0.pdf (PDF, 280KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:17:08 280KB 101 razy
20 rysunek AW_2.pdf (PDF, 746KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:17:28 746KB 97 razy
21 rysunek AW_4.pdf (PDF, 397KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:17:47 397KB 99 razy
22 rysunek AW_5.pdf (PDF, 263KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:18:20 263KB 95 razy
23 rysunek AW_6.pdf (PDF, 372KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:18:45 372KB 98 razy
24 rysunek AW_7.pdf (PDF, 516KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:19:04 516KB 96 razy
25 rysunek AW_8.pdf (PDF, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:19:27 167KB 99 razy
26 rysunek AW_8k.pdf (PDF, 168KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:19:48 168KB 98 razy
27 rysunek AW_9.pdf (PDF, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:20:25 167KB 95 razy
28 rysunek AW_9k.pdf (PDF, 160KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:20:57 160KB 91 razy
29 rysunek AW_10.pdf (PDF, 206KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:21:28 206KB 100 razy
30 rysunek AW_10k.pdf (PDF, 185KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:21:50 185KB 99 razy
31 rysunek AW_11.pdf (PDF, 205KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:22:16 205KB 96 razy
32 rysunek AW_11k.pdf (PDF, 196KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:22:38 196KB 97 razy
33 rysunek AW_12.pdf (PDF, 249KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:23:07 249KB 98 razy
34 rysunek AW_13.pdf (PDF, 117KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:23:34 117KB 95 razy
35 rysunek DW_1.pdf (PDF, 226KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:24:16 226KB 96 razy
36 rysunek DW_2.pdf (PDF, 145KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:24:44 145KB 103 razy
37 rysunek DW_1a.pdf (PDF, 160KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:25:12 160KB 95 razy
38 rysunek DW_2a.pdf (PDF, 193KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:25:40 193KB 100 razy
39 rysunek DW_3a i 3b.pdf (PDF, 153KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:26:15 153KB 96 razy
40 14_07_2017_13_26_50_rysunek AW_4.pdf (PDF, 397KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:26:50 397KB 97 razy
41 rysunek DW_5.pdf (PDF, 145KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:27:30 145KB 96 razy
42 rysunek DW_6.pdf (PDF, 142KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:28:39 142KB 97 razy
43 rysunek DW_7.pdf (PDF, 95.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:29:04 95.KB 97 razy
44 rysunek DW_8.pdf (PDF, 181KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:29:27 181KB 96 razy
45 rysunek DW_9.pdf (PDF, 192KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:30:41 192KB 96 razy
46 rysunek DW_10a.pdf (PDF, 119KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:31:15 119KB 95 razy
47 rysunek DW_10b.pdf (PDF, 189KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:31:51 189KB 98 razy
48 rysunek DW_10c.pdf (PDF, 80.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:34:17 80.KB 94 razy
49 Strona tytułowa Reda ZS nr 2 wykonawczy ARCHIT.pdf (PDF, 247KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:35:03 247KB 94 razy
50 EG1.pdf (PDF, 263KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:35:54 263KB 96 razy
51 EG2.pdf (PDF, 369KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:36:14 369KB 99 razy
52 EG3.pdf (PDF, 387KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:36:36 387KB 96 razy
53 EG4.pdf (PDF, 188KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:36:58 188KB 95 razy
54 EO1.pdf (PDF, 237KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:37:21 237KB 94 razy
55 EO2.pdf (PDF, 339KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:37:42 339KB 98 razy
56 EO3.pdf (PDF, 326KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:38:03 326KB 96 razy
57 ES1.pdf (PDF, 157KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:38:25 157KB 94 razy
58 ES2.pdf (PDF, 110KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:38:52 110KB 97 razy
59 ES3.pdf (PDF, 219KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:39:15 219KB 96 razy
60 ES4.pdf (PDF, 176KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:39:40 176KB 99 razy
61 ES5.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:40:04 199KB 99 razy
62 ES6.pdf (PDF, 172KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:40:27 172KB 99 razy
63 opis.pdf (PDF, 229KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:40:49 229KB 95 razy
64 plot.log (LOG, 1.9KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:41:14 1.9KB 95 razy
65 Projekt budowlany Reda SP nr 2 ELEKTRYKA.pdf (PDF, 2.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:41:39 2.2MB 95 razy
66 Strona tytułowa.pdf (PDF, 245KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:42:04 245KB 97 razy
67 OPIS TECHNICZNY.pdf (PDF, 140KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:42:38 140KB 100 razy
68 Projekt budowlany Reda SP nr 2 INSTALACJE.pdf (PDF, 12.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:43:03 12.MB 95 razy
69 RYS 1 PZT.pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:43:38 2.0MB 98 razy
70 14_07_2017_13_44_18_RYS 1 PZT.pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:44:18 2.0MB 96 razy
71 RYS 2 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.pdf (PDF, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:44:46 116KB 95 razy
72 RYS 3.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PIWNICY.pdf (PDF, 330KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:45:14 330KB 106 razy
73 RYS 3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PARTERU.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:45:37 1.0MB 91 razy
74 RYS 3.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PIĘTRA.pdf (PDF, 906KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:46:00 906KB 98 razy
75 RYS 4.1 INSTALACJA WODY - RZUT PIWNICY.pdf (PDF, 323KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:46:47 323KB 95 razy
76 RYS 4.2 INSTALACJA WODY - RZUT PARTERU.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:47:10 1.0MB 96 razy
77 RYS 5.1 INSTALACJA C.O. I C.T. - RZUT PIWNICY.pdf (PDF, 330KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:48:09 330KB 99 razy
78 RYS 4.3 INSTALACJA WODY - RZUT PIĘTRA.pdf (PDF, 890KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:48:36 890KB 94 razy
79 RYS 5.2 INSTALACJA C.O. I C.T. - RZUT PARTERU.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:49:01 1.2MB 92 razy
80 RYS 5.3 INSTALACJA C.O. I C.T. - RZUT PIĘTRA.pdf (PDF, 983KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:49:26 983KB 95 razy
81 RYS 6.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PIWNICY.pdf (PDF, 332KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:49:59 332KB 92 razy
82 RYS 6.2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PARTERU.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:50:47 1.2MB 97 razy
83 RYS 6.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT I PIĘTRA.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:51:30 1.1MB 94 razy
84 14_07_2017_13_52_46_STRONA TYTUŁOWA.pdf (PDF, 58.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:52:46 58.KB 97 razy
85 NW1 SPS4 (50) P_2560.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:53:58 1.0MB 95 razy
86 NW2 SPS4 (50) P_2610.pdf (PDF, 998KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:54:31 998KB 103 razy
87 NW3 SPS4 (50) P_2675.pdf (PDF, 998KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:55:04 998KB 103 razy
88 NW4 SPS4 (50) P_2200.pdf (PDF, 997KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:55:51 997KB 108 razy
89 NW5 SPS3 (50) P_1100.pdf (PDF, 102KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:56:42 102KB 98 razy
90 OPIS WYKONAWCZY.pdf (PDF, 237KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:57:22 237KB 98 razy
91 14_07_2017_13_58_03_RYS 1 PZT.pdf (PDF, 4.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:58:03 4.2MB 97 razy
92 14_07_2017_13_58_36_RYS 2 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.pdf (PDF, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:58:36 116KB 93 razy
93 RYS 3.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PIWNIC.pdf (PDF, 331KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:59:01 331KB 93 razy
94 14_07_2017_13_59_34_RYS 3.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PIWNIC.pdf (PDF, 331KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 13:59:34 331KB 96 razy
95 14_07_2017_14_00_00_RYS 3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PARTERU.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:00:00 1.0MB 94 razy
96 14_07_2017_14_00_35_RYS 3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PARTERU.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:00:35 1.0MB 94 razy
97 14_07_2017_14_01_03_RYS 3.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PIĘTRA.pdf (PDF, 906KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:01:03 906KB 92 razy
98 RYS 3.4 ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI.pdf (PDF, 473KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:01:50 473KB 98 razy
99 RYS 3.5 ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI.pdf (PDF, 457KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:02:16 457KB 96 razy
100 14_07_2017_14_02_44_RYS 4.2 INSTALACJA WODY - RZUT PARTERU.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:02:44 1.2MB 94 razy
101 RYS 4.2 INSTALACJA WODY - RZUT PIWNIC.pdf (PDF, 340KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:03:17 340KB 94 razy
102 14_07_2017_14_03_44_RYS 4.3 INSTALACJA WODY - RZUT PIĘTRA.pdf (PDF, 101KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:03:44 101KB 90 razy
103 RYS 4.4 INSTALACJA WODY - AKSONOMETRIA.pdf (PDF, 512KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:04:20 512KB 97 razy
104 14_07_2017_14_04_47_RYS 5.2 INSTALACJA C.O. I C.T. - RZUT PARTERU.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:04:47 1.4MB 96 razy
105 RYS 5.2 INSTALACJA C.O. I C.T. - RZUT PIWNIC.pdf (PDF, 365KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:05:15 365KB 92 razy
106 14_07_2017_14_05_46_RYS 5.3 INSTALACJA C.O. I C.T. - RZUT PIĘTRA.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:05:46 1.1MB 96 razy
107 RYS 6.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PIWNIC.pdf (PDF, 374KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:06:15 374KB 95 razy
108 14_07_2017_14_06_44_RYS 6.2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PARTERU.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:06:44 1.5MB 93 razy
109 14_07_2017_14_07_12_RYS 6.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT I PIĘTRA.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:07:12 1.4MB 94 razy
110 Projekt budowlany Reda SP nr 2 KONSTRUKCJA.pdf (PDF, 3.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:07:49 3.0MB 101 razy
111 PWK_ZS2 Reda_8.06.2017.pdf (PDF, 6.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:08:16 6.7MB 106 razy
112 Przedmiar robót_elektryka.pdf (PDF, 196KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:08:53 196KB 100 razy
113 PRZEDMIAR_SANITARNE.pdf (PDF, 153KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:09:20 153KB 101 razy
114 Reda - szkoła przedmiar_rozbiórka istniejącego budynku.pdf (PDF, 486KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:09:44 486KB 112 razy
115 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf (PDF, 420KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:10:13 420KB 93 razy
116 Specyfikacja-Reda_SP2 STWIOR.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:10:39 1.1MB 96 razy
117 Strona tytułowa -s_elektryka.pdf (PDF, 186KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:11:04 186KB 96 razy
118 ST-WIE_elektryka.pdf (PDF, 265KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:11:31 265KB 93 razy
119 INFORMACJA BIOZ.pdf (PDF, 337KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:13:11 337KB 99 razy
120 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.pdf (PDF, 536KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:13:37 536KB 97 razy
121 Ak1.pdf (PDF, 186KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:14:12 186KB 104 razy
122 Ak2.pdf (PDF, 921KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:14:38 921KB 93 razy
123 Ak3.pdf (PDF, 146KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:15:06 146KB 97 razy
124 Ak4.pdf (PDF, 281KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:15:33 281KB 96 razy
125 Ak5.pdf (PDF, 202KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:15:59 202KB 97 razy
126 Ak6.pdf (PDF, 185KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:16:31 185KB 93 razy
127 Ak7.pdf (PDF, 162KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:16:58 162KB 95 razy
128 Ak8.pdf (PDF, 163KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:17:31 163KB 92 razy
129 Ak9.pdf (PDF, 207KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:18:03 207KB 96 razy
130 14_07_2017_14_18_36_OPIS TECHNICZNY.pdf (PDF, 272KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:18:36 272KB 101 razy
131 PLAN SYTUACYJNY Z2.pdf (PDF, 1.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:19:16 1.7MB 107 razy
132 instal EE Reda- szkoła z kontenerów E-2.1 (1).pdf (PDF, 773KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:20:00 773KB 112 razy
133 instal EE Reda- szkoła z kontenerów E-2.2 (1).pdf (PDF, 789KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:20:28 789KB 97 razy
134 instal EE Reda- szkoła z kontenerów E-3 (1).pdf (PDF, 164KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:20:56 164KB 92 razy
135 instal EE Reda- szkoła z kontenerów E-4 (1).pdf (PDF, 327KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:21:31 327KB 96 razy
136 instal EE Reda- szkoła z kontenerów E-5.1 (1).pdf (PDF, 213KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:21:57 213KB 96 razy
137 instal EE Reda- szkoła z kontenerów E-5.2 (1).pdf (PDF, 206KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:22:24 206KB 94 razy
138 instal EE Reda- szkoła z kontenerów E-5.3 (1).pdf (PDF, 215KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:23:00 215KB 98 razy
139 instal EE Reda- szkoła z kontenerów E-6.1 (1).pdf (PDF, 183KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:23:30 183KB 97 razy
140 instal EE Reda- szkoła z kontenerów E-6.2 (1).pdf (PDF, 198KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:23:57 198KB 101 razy
141 instal EE Reda- szkoła z kontenerów E-6.3 (1).pdf (PDF, 176KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:24:26 176KB 94 razy
142 Opis Reda- szkoła z kontenerów .pdf (PDF, 854KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:24:59 854KB 101 razy
143 zag EE Reda- szkoła z kontenerów E1.pdf (PDF, 586KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:25:26 586KB 95 razy
144 14_07_2017_14_25_59_OPIS TECHNICZNY.pdf (PDF, 433KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:25:59 433KB 100 razy
145 Rys.Sk1 Plan sytuacyjny tymczasowej szkoły kontenerowej.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:26:27 1.3MB 104 razy
146 Rys.Sk2 Rzut parteru - inst. wod.-kan.pdf (PDF, 924KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:26:54 924KB 95 razy
147 Rys.Sk3 Rzut parteru - inst. went. mech.+ ogrzewanie elektryczne.pdf (PDF, 928KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:27:22 928KB 97 razy
148 Rys.Sk4 Rzut parteru istniejącej szkoły.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:27:51 1.2MB 92 razy
149 Rys.Sk5 Rozwinięcie kan. sanitarnej.pdf (PDF, 539KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:28:26 539KB 91 razy
150 Rys.Sk6 Rozwinięcie instalacji wody.pdf (PDF, 132KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:28:57 132KB 94 razy
151 K-1.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:29:36 121KB 108 razy
152 K-2.pdf (PDF, 307KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:30:04 307KB 103 razy
153 K-3.pdf (PDF, 203KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:30:40 203KB 104 razy
154 SP2 w Redzie - architektura + konstrukcja - przedmiar.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:32:00 120KB 104 razy
155 SP2 w Redzie - instalacje elektryczne - przedmiar.pdf (PDF, 114KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:32:32 114KB 95 razy
156 SP2 w Redzie - przyłącze kanalizacji sanitarnej - przedmiar.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:33:11 121KB 99 razy
157 SP2 w Redzie - przyłącze wodociągowe - przedmiar.pdf (PDF, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:33:43 116KB 101 razy
158 SP2 w Redzie - wewnętrzne instalacje sanitarne - przedmiar.pdf (PDF, 104KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:34:18 104KB 91 razy
159 14_07_2017_14_34_49_SP2 w Redzie - wewnętrzne instalacje sanitarne - przedmiar.pdf (PDF, 104KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:34:49 104KB 96 razy
160 strona tytułowa - architektura + konstrukcja.doc (DOC, 91KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:35:18 91KB 91 razy
161 strona tytułowa - instalacje elektryczne.doc (DOC, 131KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:35:44 131KB 90 razy
162 strona tytułowa - przyłącze kanalizacji sanitarnej.doc (DOC, 92KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:36:18 92KB 89 razy
163 14_07_2017_14_36_51_strona tytułowa - przyłącze kanalizacji sanitarnej.doc (DOC, 92KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:36:51 92KB 94 razy
164 strona tytułowa - przyłącze wodociągowe.doc (DOC, 92KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:37:25 92KB 89 razy
165 strona tytułowa - wewnętrzne instalacje sanitarne.doc (DOC, 90.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:37:57 90.KB 91 razy
166 STWIORB architektura + konstrukcja_sst.pdf (PDF, 281KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:38:35 281KB 91 razy
167 STWIORB instalacje elektryczne_sst.pdf (PDF, 354KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:39:06 354KB 97 razy
168 14_07_2017_14_39_38_STWIORB instalacje elektryczne_sst.pdf (PDF, 354KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:39:38 354KB 92 razy
169 STWIORB instalacje sanitarne_sst.pdf (PDF, 262KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:40:07 262KB 91 razy
170 Projekt rozbiórki częsci budynku SP2.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:40:48 1.5MB 113 razy
171 decyzja do pozwolenia na budowę.pdf (PDF, 69.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:41:25 69.KB 99 razy
172 Pozwolenie na budowę.pdf (PDF, 140KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:41:56 140KB 98 razy
173 14_07_2017_14_42_40_ZALACZNIK NR 1_opis przedmiotu zamowienia.pdf (PDF, 95.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:42:40 95.KB 94 razy
174 ZALACZNIK NR 2_formularz ofertowy.pdf (PDF, 195KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:43:15 195KB 92 razy
175 ZALACZNIK NR 3_wzor oswiadczenia dotyczacego spelniania warunkow udzialu w postepowaniu .pdf (PDF, 171KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:43:46 171KB 85 razy
176 ZALACZNIK NR 4_wzor oswiadczenia dotyczacego przeslanek wykluczenia z postepowania .pdf (PDF, 101KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:44:19 101KB 90 razy
177 ZALACZNIK NR 5_oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (PDF, 189KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:45:03 189KB 95 razy
178 ZALACZNIK NR 6_wykaz robot budowlanych .pdf (PDF, 76.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:45:42 76.KB 94 razy
179 ZALACZNIK NR 7 _ wykaz osob.pdf (PDF, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:46:17 116KB 91 razy
180 ZALACZNIK NR 8_istotne postanowienia umowy i zmiany do umowy.pdf (PDF, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 14:46:55 167KB 95 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 1_ODPOWIEDZI .pdf (PDF, 306KB) 2017-07-21 11:58:01 306KB 150 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (PDF, 139KB) 2017-08-01 11:09:46 139KB 243 razy
Udzielenie zamówienia
1 UNIEWAZNIENIE.pdf (PDF, 126KB) 2017-08-18 10:09:07 126KB 150 razy
2 OGLOSZENIE UNIEWAZNIENIE BZP.pdf (PDF, 130KB) 2017-08-18 10:25:01 130KB 174 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Skarżyńska 14-07-2017 13:09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Skarżyńska 14-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Skarżyńska 18-08-2017 10:25:01