Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na wykonywanie czynności i świadczenia usług w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta w Redzie.

OR.2151.40.2020.HF  

                                                                            Reda, dnia 21 stycznia 2020 r.

 

                                                                                              

                                                                                   Oferenci wg rozdzielnika

                                         za pośrednictwem

poczty elektronicznej

                                                                                                                                             

 

 

Dot. realizacji usługi polegającej na wykonywaniu czynności  i świadczenia usług
w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
w Urzędzie Miasta w Redzie.

 

Na zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na wykonywanie czynności  i świadczenia usług w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta w Redzie - do tutejszego Urzędu, w wyznaczonym terminie, wpłynęły dwie oferty:

 • 10 stycznia 2020 r. - oferta Nr 1 –Pawelec Elżbieta  - główny specjalista  ds. bhp, na kwotę miesięcznie 825,- zł netto  (55,- zł za jedną godzinę),
 • 15 stycznia 2020 r. – oferta Nr 2 –BHP PERITUS Szkolenia, obsługa BHP, POPŻ. – na kwotę miesięcznie 1190,-zł  netto (79,33 zł za jedną godzinę).

W wyniku analizy ww. ofert  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  wskazanej jako  Nr 1 -  tj. Pawelec Elżbieta główny specjalista ds. bhp.


 

Reda, dnia 9 stycznia 2020 r. 

OR. 2151.40.2020.HF                                                                      

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1943) składam


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację usługi polegającej na wykonywanie czynności  i świadczenia usług w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta w Redzie.

I. Zamawiający:

Burmistrz Miasta Redy

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

II. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie czynności  i świadczenie usług z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, które wynikają  z obowiązujących norm i przepisów prawa w tym zakresie  w szczególności przepisów kodeksu pracy, rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).  

 

III. Warunki realizacji zamówienia: 

 1. Termin realizacji usługi:

Przedmiot zamówienia należy realizować przez 15 godzin w miesiącu oraz w innych awaryjnych sytuacjach  (na telefon)  np. wypadkach, awariach, pożarach  itp.,  na podstawie umowy zawartej po wyłonieniu wykonawcy w terminie od  dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

 1. Miejsce wykonywania usługi:

 Siedziba Gminy Miasto Reda - budynek Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 33, 84- 240 Reda.

 1. Wymagania stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które:

  1. spełniają wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyły szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby,
  2. mają doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

W celu prawidłowego realizowania powierzonych zadań Wykonawca zobowiązuje się:

  1. dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane, a w szczególności ochrony danych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem,
  2. do całkowitego zachowania tajemnicy służbowej w trakcie trwania umowy, jak i po zakończeniu umowy.

IV. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu) osobiście, w sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, pokój 104, lub za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty elektronicznej.

V. Informacje o rozstrzygnięciu:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Urząd Miasta w Redzie zawiadomi o wyniku postępowania.
 2. Urząd Miasta w Redzie zastrzega sobie prawo wycofania niniejszego zapytania ofertowego lub jego unieważnienia w każdym momencie postępowania bez podania przyczyn.
 3. Ze strony Urzędu Miasta w Redzie do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania upoważniona jest Hanna Janiak Sekretarz Miasta, tel. 58 678 80-41, e-mail: sekretarz@reda.pl  oraz sekretariat@reda.pl 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do złożenia oferty.pdf (PDF, 550KB) 2020-01-09 12:44:07 550KB 128 razy
Wynik postępowania
1 Odpowiedź wybór oferenta.pdf (PDF, 238KB) 2020-01-24 14:33:09 238KB 87 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 09-01-2020 12:44:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Janiak 09-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 24-01-2020 14:35:34