Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Hanna Dziubek-Lechowska 2022-10-07 07:32:52 edycja dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ul. 12 Marca, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031344/6, oznaczonej numerem działki 204/19, obszaru 0,1076 ha, Krzysztof Lubner 2022-10-06 15:17:27 edycja dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ul. 12 Marca, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031344/6, oznaczonej numerem działki 204/19, obszaru 0,1076 ha, Krzysztof Lubner 2022-10-06 15:16:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.42.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy Krzysztof Lubner 2022-10-06 15:14:52 dodanie dokumentu
Oferta złożona w ramach tzw. małych grantów przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Reda Krzysztof Lubner 2022-10-06 11:43:16 dodanie dokumentu
IMGW PIB- ostrzeżenie meteorologiczne nr 186 - Silny wiatr/1, od godz. 10:00 dnia 06.10.2022 do godz. 19:00 dnia 06.10.2022 Dorota Kobiella 2022-10-06 09:35:48 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Redzie w obrębie 1, 2, 5 Krzysztof Lubner 2022-10-05 11:22:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Redzie w obrębie 1 Krzysztof Lubner 2022-10-05 11:21:48 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Redzie w obrębie 1 Krzysztof Lubner 2022-10-05 11:21:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.41.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 października 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat. Krzysztof Lubner 2022-10-05 11:19:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.40.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 października 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat. Krzysztof Lubner 2022-10-05 11:18:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.39.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 października 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat. Krzysztof Lubner 2022-10-05 11:17:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.39.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 października 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2022 rok Krzysztof Lubner 2022-10-05 10:13:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.40.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Redzie Krzysztof Lubner 2022-10-05 10:12:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.37.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 września 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Redzie Krzysztof Lubner 2022-10-05 10:10:52 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Rolniczej, Obwodowej i Łąkowej - Reda Moście Błota", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 62/55, 749/4, 749/10, 749/11, 752/1, 754/3, 754/6, 754/10, 754/16, 755/2, 755/3, 755/4, 757, 758/2, 758/3, 765/3, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 774/2, 791, 811, 1208 obręb 0001 Reda oraz 592, 593/2, 593/3, 594, 595/6, 596/1, 596/12, 653, 1216/1, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1512/2, 1512/3, obręb 0006 Reda, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni, z dnia 22.06.2022r. Ewelina Gularska 2022-10-03 15:40:26 dodanie dokumentu
Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych (zakładka menu) Krzysztof Lubner 2022-10-03 12:52:16 edycja pozycji menu
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Redy nr UA.6730.1.4.2022.HS z dnia 29.08.2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu tymczasowego z terminem rozbiórki 31.05.2024 r. na części działki nr 849/13, położonej w Redzie (obręb 01). Hanna Dziubek-Lechowska 2022-10-03 12:49:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Redy nr UA.6730.1.4.2022.HS z dnia 29.08.2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu tymczasowego z terminem rozbiórki 31.05.2024 r. na części działki nr 849/13, położonej w Redzie (obręb 01). Hanna Dziubek-Lechowska 2022-10-03 12:47:49 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 26 września 2022r. (poniedziałek) o godz. 15:00 Beata Lubińska 2022-10-03 08:12:20 edycja dokumentu
Posiedzenie dnia 26 września 2022r. (poniedziałek) o godz. 15:00 Beata Lubińska 2022-10-03 08:11:57 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.3430 - Sztorm/2, od godz. 05:35 dnia 03.10.2022 do godz. 14:00 dnia 03.10.2022 Dorota Kobiella 2022-10-03 07:55:12 dodanie dokumentu
Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania Joanna Frankowska 2022-10-02 23:38:44 edycja dokumentu
Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania Joanna Frankowska 2022-10-02 23:14:30 dodanie dokumentu
UWAGA! Nowy wzór deklaracji CEEB Joanna Frankowska 2022-10-02 22:42:33 dodanie dokumentu
DODATEK WĘGLOWY i DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (pelet drzewny i inny rodzaj biomasy, drewnokawałkowe, gaz LPG, olej opałowy) Joanna Frankowska 2022-10-02 17:28:31 edycja dokumentu
DODATEK WĘGLOWY i DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (pelet drzewny i inny rodzaj biomasy, drewnokawałkowe, gaz LPG, olej opałowy) Joanna Frankowska 2022-10-02 17:10:10 dodanie dokumentu
Rusza Projekt Redzka Rada Seniorów Krzysztof Lubner 2022-09-30 12:59:13 edycja dokumentu
Zarządzenie nr GN.38.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 września 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat Krzysztof Lubner 2022-09-30 12:51:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Redzie w obrębie 1 Krzysztof Lubner 2022-09-30 12:49:50 dodanie dokumentu
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 3, przy ul. Ogrodników, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031338/1, oznaczonej numerem działki 38/48, obszaru 0,0482 ha, Krzysztof Lubner 2022-09-30 12:46:58 edycja dokumentu
Oferta złożona w ramach tzw. "małych grantów" przez Uczniowski Klub Sportowy SIMBA Krzysztof Lubner 2022-09-30 12:46:09 edycja dokumentu
Oferta złożona w ramach tzw. "małych grantów" przez Uczniowski Klub Sportowy SIMBA Krzysztof Lubner 2022-09-30 12:45:59 dodanie dokumentu
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 3, przy ul. Ogrodników, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031338/1, oznaczonej numerem działki 38/48, obszaru 0,0482 ha, Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-09-30 08:13:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Hanna Dziubek-Lechowska 2022-09-30 07:43:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Hanna Dziubek-Lechowska 2022-09-30 07:40:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Hanna Dziubek-Lechowska 2022-09-30 07:37:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Hanna Dziubek-Lechowska 2022-09-30 07:35:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.37.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do sprzedaży Krzysztof Lubner 2022-09-29 14:24:35 edycja dokumentu
Zarządzenie nr FN.67.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla wpłat i wypłat dodatku węglowego. Krzysztof Lubner 2022-09-29 14:23:42 dodanie dokumentu