Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr OK.28.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2016 rok. 2016-09-16 11:33:08
dokument Zarządzenie Nr OK.27.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie w zakresie zarządu mieniem. 2016-09-16 11:30:57
dokument Zarządzenie Nr OK.26.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie. 2016-09-16 11:28:29
dokument Zarządzenie Nr OK.25.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2016 rok 2016-08-26 14:56:46
dokument Zarządzenie Nr OK.24.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-09-08 12:20:27
dokument Zarządzenie Nr OK.23.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-09-08 12:54:12
dokument Zarządzenie Nr OK.22.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-09-08 12:56:06
dokument Zarządzenie Nr OK.21.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-09-08 12:16:36
dokument Zarządzenie Nr OK.20.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-09-08 12:59:41
dokument Zarządzenie Nr OK.19.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-09-08 12:57:53
dokument Zarządzenie Nr OK.18.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-09-08 13:01:21
dokument Zarządzenie Nr OK.17.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Redzie ul. Rekowska 36. 2016-07-07 09:11:43
dokument Zarządzenie Nr OK.16.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2016 rok. 2016-07-07 09:32:30
dokument Zarządzenie Nr OK.15.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie ul. Rekowska 36. 2016-07-07 10:02:48
dokument Zarządzenie Nr OK.14.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Redzie ul. Rekowska 36. 2016-07-07 09:57:47
dokument Zarządzenie Nr OK.13.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie ul. Rekowska 36. 2016-07-07 09:53:36
dokument Zarządzenie Nr OK.12.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe i za osiądnięcia w działalności sportowej. 2016-09-16 11:24:12
dokument Zarządzenie Nr OK.11.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły |Podstawowej Nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie. 2016-09-16 11:26:33
dokument Zarządzenie Nr OK.10.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 kwietnia 2016r. o zmianie zarządzenia nr OK.9.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2017". 2016-07-07 09:24:32
dokument Zarządzenie Nr OK.9.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009 -2017". 2016-04-08 07:52:27
dokument Zarządzenie Nr OK.8.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2016 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2016-04-08 11:44:31
dokument Zarządzenie Nr OK.7.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2016-04-08 11:43:03
dokument Zarządzenie Nr OK.6.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2016 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2016-02-22 13:01:57
dokument Zarządzenie Nr OK.5.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku. 2016-02-22 13:00:16
dokument Zarządzenie Nr OK.4.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum. 2016-02-22 12:58:14
dokument Zarządzenie Nr OK.3.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 2016-02-03 08:51:12
dokument Zarządzenie Nr OK.2.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu prowadzonych przez Gminę Miasto Reda. 2016-02-04 15:22:11
dokument Zarządzenie Nr OK.1.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 2016-01-07 09:13:32